Buitengewoon bedienaar van de H. Communie

Buitengewoon bedienaar van de H. Communie

Het bedienen van het sacrament van de H. Eucharistie vraagt een waardige en respectvolle houding. Het is het sacrament bij uitstek waarin de mensen Christus onze Heer ontmoeten en waar ze kracht uit putten.

Deze cursus wil degenen die betrokken zijn bij de dienst van de H. Eucharistie de bagage geven om dat goed en waardig te doen. Dit zal gebeuren door kennis aan te reiken over de liturgie, theologie en geschiedenis van de Eucharistie alsmede het praktische oefenen van taken.

Bedoeld voor: iedereen die wel eens de H. Communie uitreikt, de ziekencommunie brengt, of uit­stelling van het Aller­heiligste verzorgt. 

Cursusleiding

De cursus wordt gegeven door pastoor drs. F. Bunschoten.

Data

  • 11 maart 2017
  • 8 april 2017
  • 6 mei 2017

Steeds van 14.00 tot 16.00 uur

Cursusbijdrage

Voor kostendekking wordt een bijdrage gevraagd van € 15 (inclusief cursusmateriaal).

Aanmelding