De liturgische dienst van lector

Deze cursus richt zich op diegenen die regelmatig in de liturgie de Schriftlezingen voordragen of dat willen gaan doen. Het vraagt voor­bereiding om het Woord Gods waardig en op goede wijze over te dragen.

Het betreft het Woord Gods, dat met de nodige eerbied en respect behandeld dient te worden. Er zijn toehoorders, die zich aangesproken willen voelen en uiteraard alles willen verstaan. Het ziet er zo simpel uit: iemand gaat achter een ambo staan en begint te lezen uit de Schrift. Als dat heel ontspannen en gemakkelijk gaat is dat toch maar zelden iets dat aangeboren is. Veel vaker is het een resultaat van veelvuldig oefenen en kritisch naar jezelf en anderen luisteren.

Tijdens de cursus komen zowel de theoretische als de praktische aspecten van het lezen uit de H. Schrift aan bod. Zowel de oorsprong en de betekenis van de bijbellezing in de liturgie en de lezingen in het liturgisch jaar, als zaken als stemgebruik, ademhalings­techniek, houding en microfoongebruik zullen besproken worden. U ontvangt tips die het voor u allemaal net iets gemakkelijker kunnen maken.

Om aan iedere deelnemer voldoende aandacht te kunnen geven, is het aantal deelnemers beperkt.

Bedoeld voor

De cursus is bedoeld voor degenen die tot lector aangesteld zijn of worden en voor iedereen die regelmatig in de liturgie actief is als lector of lectrice.

Een aanbevelingsbrief van de eigen pastor wordt gevraagd.

Data

  • Zaterdag 28 januari 2017
  • Zaterdag 11 februari 2017
  • Zaterdag 4 maart 2017

Steeds van 14.00 tot 16.00 uur.

Cursusleiding

De cursus staat onder leiding van pastoor drs. F. Bunschoten en mevr. G. Buirma-Rieu, logopediste. Pastoor drs. F. Bunschoten is de verant­woorde­lijke voor de praktische liturgische vorming aan de priester- en diaken­opleiding van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Mevr. G.B. Buirma-Rieu is erkend logopediste, en maakt haar kennis en ervaring door haar Rooms-Katholieke achtergrond toepasbaar op de taak van de lector.

Aanmelding