Verdieping in het katholieke geloof

De YouCat (catechismus voor jongeren)
De YouCat (catechismus voor jongeren)

In zeven bijeenkomsten zullen vragen en antwoorden rond zeven grote thema’s uit het katholieke geloof worden besproken aan de hand van YouCat (catechismus voor jongeren) en de Catechismus van de Katholieke Kerk.

Bedoeld voor

Iedereen die belang­stelling heeft voor het geloof van de katholieke Kerk en er meer van wil weten.

Cursusleiding

De cursus wordt gegeven door Drs. D. Wienen, Studieprefect van Theologisch Instituut Sint-Bonifatius.

Programma

9.00 uur morgengebed en eucharistie­viering
10.15 uur koffie / thee
10.30 uur cursus
13.00 uur middageten

Cursusbijdrage

Voor kostendekking wordt een bijdrage gevraagd van € 75,- (inclusief YouCat)
Eventueel kan men na afloop gebruikmaken van de gezamenlijke maaltijd voor € 100,-
Na aanmelding ontvangt u een rekening.

Cursusmateriaal

Catechismus van de Katholieke Kerk 2008 en Youcat zijn te verkrijgen in de winkel van de Tilbenberg of te bestellen bij Colomba.

Inschrijven