In memoriam diaken dr. G. Snoek

gepubliceerd: zaterdag, 13 november 2010
In memoriam diaken dr. G. Snoek

Zaterdag 13 november vond in Aalsmeer de uitvaartplechtigheid plaats voor diaken dr. Godefridus Joachim Cornelis Snoek (* 1934). Hij was docent aan De Tiltenberg, zowel aan het St. Willibrord-instituut voor de priester­opleiding als aan het Sint Bonifatius-instituut.

In beide opleidingen verzorgde hij de colleges over de kerkvaders (Patristiek). Ook heeft hij op De Tiltenberg een cursus over de kerkvaders gegeven voor andere belang­stellenden. De Tiltenberg bewaart goede herinneringen aan hem. Hij was een uitstekend en enthousiasmerend docent. Tot drie weken voor zijn overlijden was hij nog actief.

De opleidingen waren er van op de hoogte dat hij ernstig ziek was, maar hij wilde graag doorgaan zo lang als hij dat kon. Tot op het laatst had hij zijn colleges zeer nauwgezet voorbereid. Een nieuwe docent, prof. dr. J. van Banning sj was bereid hem op te volgen zodra dat nodig zou zijn. Wij zijn ook hem zeer dankbaar voor deze mede­werking. Op 6 november j.l. overleed hij. Het was het feest van de heilige eerste geloofs­verkondigers in onze streken en de dag waarop één van zijn studenten in Utrecht tot diaken werd gewijd.

In een overvolle Karmelkerk werd afscheid genomen van deze geliefde en markante diaken, docent, echtgenoot, vader, grootvader en raads- en leidsman voor velen. Ook op De Tiltenberg hebben we hem aan de Heer aanbevolen in de Eucharistie­viering en in het gebed. 

Moge hij nu rusten in de vrede van de Heer die hij in zijn huwelijk, zijn gezin, in de parochie, in het seminarie en in de samenleving heeft gediend. 

Requiescat IN PACE!