Afscheid diaken P. Steur als stagecoördinator

gepubliceerd: vrijdag, 2 juli 2010

Tijdens een feestelijke barbecue-avond te afsluiting van het studiejaar werd afscheid genomen van diaken P. Steur als coördinator van de stages van de seminaristen de studenten van het Sint Bonifatius-instituut. Met veel inzet heeft diaken Steur sinds zijn diaken­wijding in 2004 de contacten onderhouden met de werk­begeleiders ter plaatse, met de supervisoren, de studenten en de opleiding. De laatste jaren ging het daarbij om meer dan dertig stagiaires die door diaken Steur werden begeleid.

De priester­studenten doen vanaf het tweede jaar van hun opleiding kleine wekelijse stages en zomerstages; de diakenkandidaten en de kandidaat-catechisten doen stages vanaf het derde jaar van hun opleiding. Het beoordelen van de logboeken, het formuleren van stagedoelen, het leggen van de contacten met de stage­plaatsen, rapoortage in de staf van de opleidingen, dit alles en nog meer behoorde tot de taak van diaken Steur, die daarnaast jongerenwerk en catechetische stages van studenten ook vaak inhoudelijk heeft begeleid. Hij heeft dit alles in een geest van geloof en dienst­baar­heid gedaan. De samen­werking is steeds als zeer pelzierig ervaren. De opleidingen van De Tiltenberg zijn hem hier uitermate dankbaar voor.

Diaken Steur zal nu hopenlijk iets meer tijd gaan krijgen voor zijn gezin en blijft zich wijden aan taken binnen de parochie van Schagen. De Tiltenberg wenst hem en zijn echtgenote van harte alle zegen toe!