Willibrorddag en aanstelling tot acoliet

gepubliceerd: dinsdag, 8 juni 2010

De eerste maandag van juni vond gewoontegetrouw de Willibrorddag plaats: de jonge priesters kwamen terug naar de Tiltenberg voor navorming en een gesprek met de bisschop, 's middags vond een lezing plaats door Pater S. Lecleir en ’s avonds werd in de Eucharistie­viering - gecelebreerd door mgr. J. Punt - Henk Bak aangesteld tot acoliet.

Pater Dr. St. Lecleir sprak over ‘Matteo Ricci en de Kerk in China, bij zijn 400e sterfdag’. Matteo Ricci leefde van 1552 tot 1610 en was de stichter van de gemeen­schap van de Jezuïeten in China. Pater Lecleir gaf een overzicht van de Ignatiaanse spiri­tua­li­teit, de betekenis van werk en leven van Matteo Ricci voor de missionering van China en indirect Korea, en wees ons op de openheid die de Chinese en Aziatische cultuur kennen voor het christelijk geloof. Ook hechtte hij eraan het belang te benadrukken van interesse in de cultuur van een volk, ook van onze Westerse cultuur.

We bidden voor de missionering van de volkeren!

’s Avonds ontving Henk Bak de aan­stelling tot acoliet. Hij volgt aan het theologisch instituut Sint-Bonifatius de opleiding tot diaken en is reeds werkzaam in de parochie HH. Nicolaas en Antonius te Monnickendam.