Palmzondag

gepubliceerd: zondag, 28 maart 2010

Almachtige eeuwige God,
om aan de mensen
een voorbeeld te geven van nederigheid
hebt gij gewild dat onze Verlosser
mens werd zoals wij
en de dood onderging aan het kruis.
Geef dat wij ter harte nemen
wat Zijn lijden ons te zeggen heeft
en deel hebben aan Zijn verrijzenis.

(collecta-gebed van Palm­zondag)

De seminarie-gemeen­schap heeft de plechtigheden van Palm­zondag gevierd samen met de gasten en de studenten van het Sint Bonifatius-instituut die aan de stille dag deelnemen onder leiding van pater dr. G. Wilkens. Op de foto's de palm­wijding bij het altaar dat zich achter op het terrein van De Tiltenberg bevindt en de lezing van het passieverhaal in de kapel.