Diakenwijding 2009

Acht diakens gewijd voor Bisdom Haarlem-Amsterdam

gepubliceerd: zaterdag, 21 november 2009

Vandaag, op de gedachtenis van de opdracht van Maria in de tempel, hebben acht mannen de diaken­wijding ontvangen, voor ons bisdom sinds 1967 het grootste aantal tijdens één wijdingsplechtigheid.

De bisschop, mgr. dr. Jozef M. Punt, refereerde in zijn preek aan de taak van de diaken: de diaconie, het dienstbaar zijn in Kerk en samenleving. Hij benadrukte dat de diaken niet alleen een taak heeft op het materiële vlak, maar ook op het spirituele. Dat hij ook daar de mensen bij moet staan, in navolging van Christus die zichzelf zonder enig voorbehoud geheel overgeleverd heeft. Gemakkelijk zal het niet altijd zijn, maar de wijdelingen mogen zich volgens de bisschop gesteund weten door de H. Geest die zij nu op bijzondere wijze ontvangen hebben, en door de voorspraak van Maria, de Moeder van God.

Permanente diakens

Vijf van de acht wijdelingen zijn permanente diakens, die hun opleiding genoten hebben aan het St. Bonifatius-instituut, op De Tiltenberg:

  • Marcel Kaaijk, afkomstig uit Zaandam. Als bloemist en door zijn parochiewerk heeft hij vele mensen leren kennen en hij merkte dat het omgaan met mensen hem lag. Maar zijn roeping tot het diaconaat is van een meer geestelijke aard en daarin heeft Lourdes een grote rol gespeeld.
  • Frank Kamp, sinds enkele jaren pastoraal werker in Heerhugowaard. Het verlangen om diaken te worden heeft al veel eerder bij hem gespeeld, maar hij was nog te jong: een permanent diaken moet 35 jaar oud zijn.
  • Ryan Keetelaar, hij kreeg in Muiden en Weesp steeds meer taken in de parochie waar hij destijds woonde en werkte. Het verlangen ontstond permanent diaken te worden en de Bisschop heeft hem al enige tijd geleden gevraagd werkzaamheden te verrichten in de parochies van Kortenhoef, Ankeveen en Nederhorst den Berg; daar zal Ryan ook na zijn wijding als diaken werkzaam zijn.
  • Prof. Paul Koopman, hij is vervroegd met emeritaat gegaan als hoogleraar management-psychologie. Vorig jaar was hij een van de inleiders op de conferentie voor de staven van de priester­opleidingen in Nederland. Hij zal naast werkzaamheden in de parochie, als diaken bij de opleidingen op De Tiltenberg betrokken zijn.
  • Wim Timmer, adjunct-hoofdaalmoezenier van het Justitiepastoraat en bovendien werkzaam als aalmoezenier in penitentiaire inrichting Noord Holland Noord in Heerhugowaard.

Transeunte diakens

Daarnaast zijn drie transeunte diakens gewijd, die allen hun priester­opleiding aan het groot­semi­narie St. Willibrord gevolgd hebben, op De Tiltenberg. Zij zullen, Deo volente, de priester­wijding ontvangen op 29 mei 2010:

  • Pawel Banaszak, lid van de Neocatechumenale Weg, doet zijn pastorale jaar in parochies te Den Helder. Hij is 16 oktober geslaagd voor zijn baccalaureaats­examen.
  • Elroy Kaak, woo­nachtig in Wijk aan Zee, doet zijn pastorale jaar in de parochies van de regio Beverwijk en Velsen-Noord.
  • Bruno Sestito, lid van de Neocatechumenale Weg, doet zijn pastorale jaar te Heems­kerk.

Receptie

Na de wijdingsplechtigheid in de St. Bavo-kathedraal te Haarlem waren de gasten uitgenodigd voor de receptie en het buffet in De Tiltenberg. Bij die gelegenheid werd ook aandacht besteed aan het afscheid van Lonneke Starrenburg als kosteres van de St. Bavo, dat komende zondag plaats zal vinden in de kathedraal. De rector, mgr. dr. J.W.M. Hendriks, sprak enige woorden van dank.

Vespers

Deze feestelijke dag werd afgesloten met een kort danklof, tijdens welke de vespers werden gebeden. Gepresideerd door de nieuwe diaken, Elroy Kaak.

Wij vragen om uw gebed voor de nieuwe diakens, zodat zij de kracht zullen ontvangen hun belangrijke taak te kunnen vervullen. In het bijzonder vragen wij uw gebed voor de drie transeunte diakens, dat hun tijd als diaken een goede voor­bereidingstijd mag zijn op de priester­wijding.