Duidelijkheid bij verwarring

gepubliceerd: vrijdag, 11 september 2009

Deze week belde een journalist van de website Katholiek Nederland omdat het hem duizelde: Willibrordhuis, Tiltenberg, Redemptoris Mater, Seminarie, Priester­opleiding, St. Bonifatius... wie kan het nog uit elkaar houden? En hij was niet de eerste. Ja, een beetje ingewikkeld is het wel. Daarom enige uitleg.

Op het landgoed De Tiltenberg te Vogelenzang zijn gehuisvest:

Het Sint Bonifatius-instituut, een Hoger Instituut voor Godsdienst­weten­schappen, waar leken part time kunnen studeren onder meer om diaken of catechist te worden. Het Filosofisch-Theologisch Instituut St. Willibrord is het opleidings­instituut voor de priesterkandidaten, zowel voor de seminaristen van het diocesaan missionair seminarie 'Redemptoris Mater' te Nieuwe Niedorp voor kandidaten die de Neo-catechumenale weg volgen, maar priester­studenten zijn van het bisdom Haarlem-Amsterdam, als voor de seminaristen van het groot-seminarie dat vroeger meestal Het Willibrordhuis werd genoemd. Deze laatste seminaristen wonen grotendeels op De Tiltenberg. De seminaristen van Nieuwe Niedorp komen (dagelijks) naar De Tiltenberg, evenals de benedictijnen.