Opening studiejaar Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Sint Bonifatius start met 24 nieuwe studenten

gepubliceerd: zondag, 30 augustus 2009

Zaterdag 29 augustus werd het nieuwe studiejaar van het Sint Bonifatius-instituut op De Tiltenberg geopend. Dit instituut biedt een theologische opleiding op zaterdagen (minor) en enkele studieweken (voor wie ook de major-variant volgt) volgens het kerkelijke programma van een Hoger Instituut voor Godsdienst­weten­schappen.

Vierentwintig nieuwe studenten begonnen de opleiding, waaronder de eerste diakenkandidaten voor het aartsbisdom Utrecht. Onder de nieuwe studenten zijn in totaal vier diakenkandidaten, maar ook een zestal studenten dat zich orienteert op een mogelijke priester­opleiding. Enkele studenten kwamen van andere theologische opleidingen; voor hen heeft de studieleider en vice-directeur, drs. B. Hartmann, een eigen studieroute ontworpen. De dag werd geopend met het kerkelijk morgengebed en de heilige Mis, feestelijk opge­luisterd met zang en muziek onder leiding van Jos Martens, en werd afgesloten met een barbecue.

Rector Hendriks refereerde in zijn homilie aan de heilige Johannes de Doper waarvan die dag de marteldood werd gevierd. Wie zich verdiept in het geloof en daaruit wil leven zal zich soms ook alleen voelen staan en toch naar wegen moeten zoeken om getuigenis af te leggen. Daarbij verwees de rector ook naar de pastoor Van Ars in dit jaar van de priesters. Hij begon de kapel van de parochiekerk op te knappen die gewijd was aan de heilige Johannes en in zijn strijd tegen dansfeesten en lichtzinnigheid in het dorpje Ars, liet hij daar aanbrengen: “Zijn hoofd was de prijs van een dans”. Koning Herodes die worstelde met zijn geweten, maar helaas de verkeerde keus maakte en Johannes doodde, staat voor allen die soms moeilijke en pijnlijke gewetensbeslissingen moeten nemen. We bidden om de kracht om goed en gewetensvol te kiezen, aldus de rector.

Na de koffiepauze gingen de studenten aan het werk in de colleges, onderbroken door de maaltijd, de koffiepauzes en de vespers.

Barbecue

De foto’s zijn van de minder serieuze gedeelten van de dag: koffiepauze en barbecue; naast studenten van de opleiding ziet U prof. dr. St. van Calster, directeur van Radio Maria en docent pastoraaltheologie, pastoor drs. J. Smith, spirituaal en de kok Arjen Passchier.