Publicatie kerkhistoricus Tiltenberg

gepubliceerd: donderdag, 2 juli 2009
Publicatie kerkhistoricus Tiltenberg

De kerkhistoricus van De Tiltenberg, drs. B. G. Hartmann, vice-directeur van het Sint Bonifatius-instituut, heeft bij uitgeverij Colomba (Oegstgeest) een rijk geïllustreerd boek over de heilige Martelaren van Gorcum gepubliceerd.

Het betreft een Nederlandse vertaling van het getuigenis van Guilielmus Estius, neef van één van de martelaren (Nicolaas Pieck), dat kort na de marteldood van de negentien heiligen werd gepubliceerd. De tekst is voorzien van een inleiding en uitgebreide verklarende commentaren. Op 11 juli zal de auteur bij gelegenheid van de nationale bedevaart in Brielle een exemplaar aanbieden aan mgr. A. van Luijn, voorzitter van de Nederlandse Bisschoppen­confe­rentie en aan kardinaal Adr. Simonis.

Drs. B. Hartmann, die eerder dit jaar een boek publiceerde over de martelaren van Roermond, bij gelegenheid van de tentoon­stelling over de karthuizers in Roermond, verzamelde vele unieke afbeeldingen van de martelaren en de omstandigheden van hun marteldood waarmee dit werk werd geïllustreerd.

De lay-out werd verzorgd door oud-student van het seminarie Simon Dankers.

Het werk is te verkrijgen bij uitgeverij Colomba: tel. 071-5174951 of www.colomba.nl of via de receptie van De Tiltenberg.