Nieuwe folders

gepubliceerd: maandag, 18 mei 2009

Onlangs zijn er nieuwe folders en affiches verschenen van de priester­opleiding en het sint Bonifatius-instituut. Voor het Bonifatius-instituut dat onlangs is erkend als Hoger Instituut voor Godsdienst­weten­schappen was het de eerste keer dat een folder en affiche verschenen waarin de opleiding duidelijk wordt ge­presen­teerd.

Beide folders nodigen de lezer uit om zich door de heilige Geest te laten leiden bij de keuze van een weg om dienstbaar te kunnen zijn aan Christus en de Kerk: ‘Welke wegen wil de Geest van God jou laten gaan?’.

De folders zijn verkrijgbaar via de receptie van de Tiltenberg, tel. 0252-345345.