Pater G. Wilkens 40 jaar priester

Van Osdorp naar Vogelenzang

gepubliceerd: dinsdag, 5 mei 2009

Veertig jaar geleden werd pater G. Wilkens s.J. in Osdorp door mgr. Th. Zwartkruis tot priester gewijd. Dat gebeurde juist op het moment dat alle priester-opleidingen gesloten werden en er spanningen waren rond kritische gemeenten en uittredende priesters, zo memoreerde de jubilaris. Toch heeft pater Wilkens zijn hele priesterleven gewijd aan de vorming van religieuzen, toekomstige priesters, permanente diakens en catechisten. Ook in Vogelenzang.

Op 4 mei werd het veertigjarig priesterjubileum van pater Wilkens op de Tiltenberg gevierd. De Bisschop dankte in de feestelijke Eucharistie­viering de jubilaris voor zijn inzet en initiatieven. Zo is pater Wilkens steeds betrokken geweest bij de oprichting en de leiding van het theologisch tijd­schrift ‘Communio’ en de Maria Mater-kringen. Mgr. J. Punt noemde hierbij in het bijzonder de geest van dienst­baar­heid aan Christus en de Kerk, waarmee pater Wilkens zijn werk altijd heeft gedaan.

Het gaat hem er niet om op de voorgrond te staan of de leiding te hebben, maar dat het goede werk wordt gedaan, waarbij hij zich graag weer terug trekt als dat goed mogelijk is. Pater Wilkens memoreerde in de homilie de afgelopen veertig jaren die binnen de katholieke Kerk soms heftig waren. Soms leek het erop alsof alles verloren zou gaan. Maar de Heer leidt de Kerk, ook waar wijzelf geneigd zijn te denken dat niet de juiste mensen aan het roer staan. Het gaat om het geheim van ‘de binnenkant’ en de Kerk is bezig met een ‘Stille Omgang’, waarbij dit geheim in de stilte van ons hart wordt gedragen. Veertig jaar is een lange tijd, een bijbelse mensenleeftijd; we zijn echter nog niet in het beloofde land, maar we gaan verder..., aldus de jubilaris.

Na de viering kwamen vele studenten van het Sint Bonifatius-instituut en de seminaristen hem feliciteren. Namens de Tiltenberg bood rector Hendriks een cadeau aan. Het feestelijke buffet werd opge­luisterd met zang en muziek van de studenten van ‘Redemptoris Mater’.