Aanbieding boek drs. B. Hartmann

‘Martelaren van Roermond’ verschenen

gepubliceerd: vrijdag, 27 maart 2009
Boek - Martelaren van Roermond
Boek - Martelaren van Roermond

Vrijdag­middag 27 maart vond in Roermond de aanbieding plaats van de eerste exemplaren van het boek van drs. B. Hartmann over de martelaren van Roermond aan de Bisschop van Roermond, Mgr. Frans Wiertz en aan de Burge­meester van Roermond, Henk van Beers, bij gelegenheid van de opening van een tentoon­stelling die gewijd is aan de kartuizers die vele eeuwen in Roermond waren gevestigd.

Drs. Ben Hartmann is docent kerkgeschiedenis aan het filosofisch-theologisch instituut Sint Willibrord van het groot­semi­narie en vice-directeur van het Sint Bonifatius-instituut, het Hoger instituut voor Godsdienst­weten­schappen dat eveneens op De Tiltenberg is gevestigd. Het boek, verschenen bij uitgeverij-verzendboekhandel Colomba, telt 180 blz. en kost € 19,90.