Voorbereidingsavond Romereis

Sint Bonifatius gaat naar Rome

gepubliceerd: maandag, 23 februari 2009

Op maandag 23 februari vond de informatie-avond plaats voor de Rome-reis van het Sint Bonifatius-instituut. Veertig personen hebben zich ingeschreven om in de week na Pasen af te reizen naar de eeuwige stad.

In het kader van het Paulus-jaar zal de groep natuurlijk bijzondere aandacht hebben voor de plaatsen waar de apostel van de volkeren heeft gewoond, gevangen gezeten, gestorven en begraven is. Maar ook het bezoek aan de opgravingen onder de Sint Pieter en het graf van Petrus is een hoogtepunt en natuurlijk zeer zeker de ontmoeting met de opvolger van Petrus, paus Benedictus XVI.

Ook zullen de studenten van het St. Bonifatius-instituut een bezoek brengen aan de Pauselijke Lateraanse Universiteit, waarmee dit instituut onlangs is verbonden bij de erkenning als Hoger Instiutuut voor Godsdienst­weten­schappen. Op een geslaagde informatie-avond ontvingen de deelnemers alvast een rugzakje in de pauselijke kleuren, gevuld met de nodige informatie over een veelbelovende pelgrimstocht naar het centrum van de katholieke Kerk.

De avond begon met een gebedsdienst rond de heilige apostel Paulus. Daarna legden twee leden van de reis­commissie, mw. Marieke Karsten en drs. Ben Hartmann, uit wat de deelnemers konden verwachten en werden de vragen beantwoord.Samen met prof. dr. Paul Koopman en Caroline Maussen hebben zij de reis voorbereid. Met een gezellig samenzijn werd de avond vervolgens besloten.