Eerste Tiltenbergstudie verschenen

gepubliceerd: donderdag, 20 november 2008
Eerste Tiltenbergstudie verschenen

Vrijdag 21 november verschijnt het eerste deel van de Tiltenbergstudies, een reeks boeken over theologische en verwante onderwerpen, die verschijnen onder verant­woorde­lijkheid van het St. Willibrord-instituut voor de filosofische en theologische vorming van de priesterkandidaten en het St. Bonifatius-instituut voor de vorming van diakens, catechisten en andere medewerkers.

Het eerste deel dat is verschenen, is in feite het tweede deel van de reeks: rector J. Hendriks schreef over ‘Het celibaat van de priester. Geschiedenis, theologie en beleving’. De studie antwoordt op vragen als: wanneer is het celibaat "ontstaan"en sinds wanneer wordt het van de priesters gevraagd? Waarom moet een priester celibatair zijn? Wat betekent het celibaat? Hoe kan een priester dit goed beleven?

Het eerste deel van de Tiltenbergstudies zal binnenkort verschijnen en gaat over de geschiedenis van de priester­opleiding in het bisdom Haarlem. Dit deel is van de hand van de bekende kerkhistoricus Dr. P.W.F.M. Hamans, die reeds eerder over de geschiedenis van de kerk in Nederland en de priester­opleiding in het bisdom Roermond heeft gepubliceerd. Zijn werk beschrijft de geschiedenis van de Haarlemse priester­opleiding van het Hoogen Heuvel college (Alticollense in Keulen) tot De Tiltenberg en verschijnt in het kader van de viering van het feit dat volgend jaar wordt herdacht dat het 450 jaar geleden is dat het eerste bisdom Haarlem werd opgericht (1559).

De Haarlemse priester­opleiding heeft vele etappes gekend: na een eerste begin in Keulen was de opleiding tot het einde van de achttiende eeuw in Leuven gevestigd (Pulcheria-college), waarna het seminarie Warmond zijn poorten opende. Na 1967 vond de opleiding in Amsterdam plaats waar in de tachtiger jaren het Willibrordhuis werd opgericht. In 1996 werd dit huis naar Vogelenzang ver­plaatst waar het jaar erop het huidige seminarie begon, met een opleiding die ook voor de seminaristen van Redemptoris Mater (Neocatechumenale Weg) werd bestemd. Op 7 november 2005 verhuisde het seminarie naar De Tiltenberg.