Utrechtse diakenkandidaten naar de Tiltenberg

gepubliceerd: maandag, 29 september 2008

De diaken­opleiding van het aartsbisdom Utrecht wordt opgeheven. Diakenkandidaten voor het aartsbisdom kunnen voor hun vorming en studie naar het Sint Bonifatius-instituut op De Tiltenberg. Dit maakte de aarts­bisschop van Utrecht, mgr. dr. W.J. Eijk op zaterdag 27 september tijdens een pers­confe­rentie bekend.

Zoals bekend heeft het aartsbisdom met een uitzonderlijk moeilijke financiële positie te kampen. Bovendien zijn er de laatste jaren zeer weinig aanmeldingen geweest voor de Utrechtse diaken­opleiding, terwijl de kosten doorgingen. Om deze problemen het hoofd te kunnen bieden heeft de Aarts­bisschop tot deze stap besloten. Tegelijk wil hij mogelijk blijven maken dat kandidaten uit het Aartsbisdom een opleiding volgen tot permanent diaken en die opleiding en later het diaconaat naast een civiele werkkring kunnen volbrengen.

Het Sint Bonifatius-instituut op De Tiltenberg biedt hiervoor een voor kandidaten uit het Aartsbisdom goede en bereikbare oplossing.

De diakenkandidaten die op dit moment in het Utrechtse in opleiding zijn, kunnen het traject dat zij zijn ingegaan vervolgen doordat voor hen een eigen oplossing zal worden gezocht.