Nieuw studiejaar met 124 studenten

gepubliceerd: maandag, 29 september 2008
De priesterstudenten na hun retraite op bedevaart!
De priesterstudenten na hun retraite op bedevaart!
De studenten van het Sint-Bonifatius instituut aan het begin van het nieuwe studiejaar 2008-2009
De studenten van het Sint-Bonifatius instituut aan het begin van het nieuwe studiejaar 2008-2009

De priester­opleiding en het Sint Bonifatius-instituut zijn het nieuwe academisch jaar met een flink aantal nieuwe studenten begonnen: vier kandidaten begonnen aan de priester­opleiding vanuit het groot­semi­narie en twee vanuit het Redemptoris Mater-seminarie (Neocatechumenale Weg).

Sint Bonifatius mocht liefst 23 nieuwe studenten verwelkomen. Er zijn zes nieuwe diakenkandidaten. Het seminarie begon het studiejaar met introductiedagen, een retraite en bedevaart naar Rouen en Lisieux. 180 leden van de gebedskring waren zaterdag 27 september voor de gebedsdag in het seminarie aanwezig om dit alles geestelijk te ondersteunen.

Aan de Priester­opleiding studeren een veertigtal seminaristen, ongeveer voor de helft van het Groot­semi­narie en voor de andere helft van Redemptoris Mater. De priester­studenten volgen hetzelfde programma wat betreft studie en stages. De studie aan het Groot-seminarie kunnen zij afsluiten met het baccalaureaats­examen van de Pauselijke Lateraanse Universiteit wanneer zij voldoende voor­opleiding hebben. Voor degenen die het baccalaureaats­examen hebben gehaald, is het mogelijk van overheidswege verlof te krijgen de titel ‘doctorandus’ te voeren.

Onder de nieuwe seminaristen is de eerste kandidaat voor het bisdom Rotterdam. Naast de vier die zijn begonnen, bereiden zich vier kandidaten voor op een begin van hun priester­opleiding en zijn vier anderen bezig met een oriëntatie.

Het Sint Bonifatius-instituut telt momenteel 78 studenten die de part-time opleiding volgen op een groot aantal zaterdagen. De opleiding kan gevolgd worden in een major- of minorvariant. De major-variant kent naast extra zaterdagen ook enkele studieweken over het jaar verspreid. Deze opleiding, vorm gegeven volgens de kerkelijke richtlijnen voor een hoger instituut voor katholieke godsdienst­weten­schappen, leidt onder meer op tot diaken en catechist. In totaal zijn er twintig kandidaten die zich voorbereiden op het permanente diaconaat.

Daarnaast worden er verschillende cursussen gegeven, zoals een cursus Catechismus van de Katholieke Kerk die in januari van start gaat en een zeer succesvolle cursus Theologie van het Lichaam die op 25 oktober weer van start gaat. Voor toekomstige pastoraal werkers, die elders hun theologische studie hebben gevolgd, is er een drie-jarige toeleiding. In deze toeleiding zullen twee nieuwe kandidaten beginnen, waarmee het totaal op vijf deelnemers komt.

Voor de reeds gewijde priesters en permanente diakens, alsmede voor de pastoraal werkers en catechisten die hun zending hebben ontvangen, zijn er vijfjarige programma’s van voortgezette vorming met in totaal 43 deelnemers.

Zonder de deelnemers aan de voorgezette vorming en de bijzondere cursussen mee te rekenen, zijn er 124 studenten aan de verschillende opleidingen ingeschreven.