Bekroonde Scripties Sociale Leer van de Kerk

gepubliceerd: zaterdag, 27 oktober 2012
Bekroonde Scripties Sociale Leer van de Kerk

Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK), opgericht in 2008 door Mgr. J. Punt en gevestigd op de Tiltenberg, verzorgt om de paar jaar samen met het St. Bonifatius­instituut, een cursus inleiding Katholieke Sociale Leer.

De laatste cursus was in het studiejaar 2010-2011. Deze cursus werd op zeven zaterdagen gegeven en afgesloten met een scriptie. Van de deelnemers hebben er zestien een scriptie ingeleverd. Van tevoren was meegedeeld dat de drie beste scripties zouden worden gepubliceerd op de website van het CSLK. De bekroonde scripties zijn de volgende:

  • Mw. M.G. de Bie-Feitz, Geestelijke hulpverlening en de Sociale leer van de Kerk. De scriptie werd gewaardeerd met 27 p. De docent schreef hierbij: "Een heel mooi en goed werkstuk. Zeer indruk­wekkend!".
  • Mw. V.J. Schneiderberg, Waar staat het MBO anno 2011 voor? Kan het MBO dit waarmaken? Hoe verhouden zich deze onderwijsdoel­stellingen en resultaten tot de structuurbeginselen van de Sociale leer van de Kerk? De scriptie werd gewaardeerd met 26 p. De docent schreef hierbij: "Heel goed en helder geschreven. Heel informatief! Compliment!".
  • E.D. Ligthart, Subsidiariteit. De scriptie werd gewaardeerd met 26 p. De docent schreef hierbij: “Goed geschreven en zeer informatief. Mooi essay!”.

De drie scripties zijn te vinden op de website van het CSLK.

Het St. Bonifatius Instituut en het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk feliciteren de drie schrijvers van harte met hun uitverkiezing en wensen hun alle goeds met hun studie!