De Kerk moet mediabeleid ontwikkelen

Symposium 12½ jaar Bonifatius Instituut

gepubliceerd: zaterdag, 15 oktober 2011
Huldiging drs. Ben Hartmann door mgr. dr. J.M. Punt
Huldiging drs. Ben Hartmann door mgr. dr. J.M. Punt

Zo’n honderd deelnemers volgden op zaterdag 15 oktober het symposium bij gelegenheid van het 12½-jarig bestaan van het Sint Bonifatius-instituut over kerk en media. Prominente sprekers belichtten langs verschillende elkaar goed aanvullende invalshoeken de niet altijd gemakkelijk verlopende verhouding tussen Kerk en Media en kwamen tot de conclusie dat de Kerk hier beleid op moet ontwikkelen. Studieleider en vice-directeur drs. B. Hartmann werd door de Bisschop van Haarlem-Amsterdam onderscheiden met de Bavopenning wegens zijn grote verdiensten voor de ontwik­ke­ling van het Instituut.

Sprekers waren Antoine Bodar, Anke Bisschops, Maarten Jansen (EO), Pieter Kohnen (kerkprovincie), Wim Peeters (bisdom Haarlem-Amsterdam) en Paul Koopman die dagvoorzitter was en samen met Marieke Karsten-Vrusch, Christoph Sevenster en Ben Hartmann de werk­groep had gevormd die de dag had voorbereid.

Beide kanten kwamen uitgebreid aan de orde: hoe de Kerk het moeilijk heeft om op een goede en aansprekende manier te communiceren (M. Jansen) en hoe de media niet zelden met een negatieve insteek de vertegen­woor­digers van de Kerk bejegenen (W. Peeters). Ook een begin van media-training werd aan de aanwezigen gegeven: de do's en don'ts van de geínterviewde werden aangegeven (P. Kohnen) en Antoine Bodar vertelde ontroerend en soms ontroerd over zijn eigen ervaringen met de media. Mw. dr. Anke Bisschops is intussen een bekende op De Tiltenberg. Zij is reeds enkele malen terug gevraagd om workshops te leiden met de jonge priesters, diakens, pastoraal werkers en te spreken voor de seminaristen in verband met thema’s rond afstand en nabijheid in het pastoraat en het seksueel misbruik. Ook dit studiejaar zal zij op 6 februari - wanneer het rapport deetman is verschenen - daar een vervolg aan geven. Op deze dag sprak zij over het thema: “Hoe zit je er zelf? Angst voor de media” met een ook heel persoonlijk en integer verhaal, waarop de bijdrage van Antoine Bodar goed aansloot.

Duidelijk werd dat het goed zou zijn breder media-trainingen te geven en te zien hoe de Kerk pro-actiever media kan benaderen.

Aan het einde van de dag sprak de Bisschop van Haarlem-Amsterdam en feliciteerde en bedankte het Sint Bonifatius-instituut, dat vanaf het begin door drs. B. Hartmann als vicedirecteur en studieprefect wordt geleid. De voortreffelijke wijze waarop hij dit tot nu toe heeft gedaan, heeft er zeer aan bijgedragen dat het Instituut groeit en bloeit.Tenslotte werd het in 2008 door de H. Stoel opgericht als Hoger Instituut voor Godsdienst­weten­schappen, zodat het nu ook academische graden kan verlenen. De Bavopenning is het teken van verdienste dat door het bisdom Haarlem-Amsterdam is ingesteld en dat onder meer is verleend aan de directeur van de kathedrale koor­school, de heer F. Ziekman, bij het jubileum van dat instituut, en aan mw. L. Starrenburg-Nederpelt, die jarenlang secretaris en koster van de kathedraal is geweest.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.