Willibrordavond met aanstellingen en admissio

gepubliceerd: maandag, 1 juni 2015

Op maandag 1 juni is de laatste willibrord­avond van dit studiejaar gehouden. De heer Paul Leferink is als diakenkandidaat verbonden aan het St. Bonifatius­instituut en mocht de admissio ontvangen van Mgr. Punt, de bisschop van Haarlem-Amsterdam. Juan Andres Correa del Rio, afkomstig uit Chili en Anton Goos, geboren Groninger, kregen de aan­stelling to acoliet.

Mgr. Punt sprak in zijn preek naar aanleiding van de gedachtenis van de heilige martelaar Justinus over de wereldwijde vervolging van christenen. Men denkt dikwijls dat vervolging alleen iets is van de vroege kerk, maar de geschiedenis leert ons dat christenen altijd zijn vervolgd. Dat is eigenlijk iets irrationeels, omdat christenen toch een blijde bood­schap verkondigen. Ook mensen van andere religies worden vervolgd, maar christenen statistisch gezien veel meer. Wij leven gelukkig in rustige streken, maar toch zien we ook in het Westen een zeker seculier fundamen­ta­lisme opduiken. Fundamen­ta­lisme ontstaat daar waar eigenlijk niet wordt geaccepteerd dat anderen er een afwijkende mening op nahouden. De bisschop riep de aanwezigen op zich toe te wijden aan Maria, zij die met haar ja-woord zo’n belangrijke rol heeft gespeeld in de verlossing en deze rol nog steeds vervult. Zij is ons aller moeder die ons helpt om in de voetsporen van Christus te treden.