Rector van de Lateraanse universiteit op bezoek

gepubliceerd: donderdag, 29 januari 2015
Mgr. Enrico dal Covolo
Mgr. Enrico dal Covolo

Zoals bekend zijn onze beide instituten, het Filosofisch-Theologisch Instituut St. Willibrord voor de priester­opleiding en het Theologisch Instituut St. Bonifatius voor de opleiding tot diaken en catechist en voor theologische vorming, sedert vele jaren geaffilieerd met de Pauselijke Universiteit van Lateranen. Deze band is niet enkel een garantie voor het academisch niveau van onze opleidingen maar verinnigt ook onze relatie tot de “universiteit van de Paus” (aldus de heilige Johannes Paulus II) en stelt ons in staat een inter­nationale gemeen­schap van onderwijs en studie te vormen.

Om deze band tussen onze instituten en de Pauselijke Universiteit van Lateranen te versterken mogen wij ons verheugen op het bezoek van de Rector Magnificus, Zijne Excellentie Mgr. Enrico dal Covolo sdb van 11 tot 13 februari. Mgr. Enrico dal Covolo (°1950) is lid van de Salesianen van Don Bosco, patroloog en sinds 30 juni 2010 Rector van de Pauselijke Lateraanse Universiteit.

Tijdens zijn bezoek, waarbij hij eerder het andere geaffilieerde instituut, nl. het Groot­semi­narie Rolduc, bezocht heeft, zal hij spreken met de bisschop en de hulpbisschop en met de staven en docenten van de opleidingen.

Op donderdag 12 februari 2015 vanaf 17.40 uur is er een programma voor een groot publiek. Na de viering van de Vespers volgt een lezing van de Rector Magnificus over actuele kerkelijke thema’s en de uitreiking van de diploma’s van onze meest recent afgestudeerden van beide instituten. We besluiten met een feestelijk buffet en ontmoeting met Mgr. dal Covolo.