Eerste licentiaatsexamen op de Tiltenberg

gepubliceerd: donderdag, 9 oktober 2014

De Tiltenberg is de campus van het St. Willibrord­instituut en het St. Bonifatius­instituut. Beide instituten zijn verbonden met de Pauselijke Lateraanse universiteit en hierdoor hebben studenten de gelegenheid de academische graden van Baccalaureus in de Gewijde Theologie en Baccalaureus en Licentiaat in de Godsdienst­weten­schappen te verwerven.

Vandaag, 9 oktober 2014, was een uitzonderlijke dag voor de Tiltenberg want voor het eerst sinds de affiliatie met de Lateraanse universiteit in 2008, legde een student van het St. Bonifatius­instituut met goed gevolg het eind­examen af dat toegang geeft tot de academische graad Licentiaat in de Godsdienst­weten­schappen.

Van harte proficiat aan Mevr. Anneke Linschoten-van Veelen die met verve haar thesis “Hiertoe zijt gij geroepen: dat gij in Christus’ voetstappen zult treden. Pedagogie in heiligheid” verdedigde en haar titel magna cum laude verwierf.

Ook Dhr. Mr. Lex Janssen legde met goed gevolg het baccalaureaats­examen in de Godsdienst­weten­schappen af met een thesis getiteld “De katholieke belastingmoraal. Belastingheffing getoetst aan de Sociale Leer van de Kerk”.

Tot slot verdedigde priester Mario Agius magna cum laude zijn thesis “Doopsel en Catechumenaat. Wat hebben de Kerkvaders ons erover te zeggen?” en verwierf hiermee aan het St. Willibrord­instituut de titel Baccalaureus in de Gewijde Theologie.

Van harte wensen wij onze studenten en onze academische instituten proficiat met de behaalde resultaten! Op een later tijdstip zal met gepaste trots de officiële overhandiging van de diploma's plaatsvinden.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.