Hoge kerkelijke onderscheiding voor docent Tiltenberg

gepubliceerd: zaterdag, 30 november 2013
Mgr. dr. J.W.M. Hendriks, die voorheen als rector van De Tiltenberg met  Prof. dr. G. van Wissen heeft samengewerkt, spreekt de laudatio uit.
Mgr. dr. J.W.M. Hendriks, die voorheen als rector van De Tiltenberg met Prof. dr. G. van Wissen heeft samengewerkt, spreekt de laudatio uit.
Hoge kerkelijke onderscheiding voor docent Tiltenberg
Hoge kerkelijke onderscheiding voor docent Tiltenberg

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op vrijdag­middag 29 november 2013 in het bisschopshuis te Haarlem, ontving prof. dr. Gerard van Wissen een hoge pauselijke onderscheiding. De versierselen werden hem namens de bisschop van Haarlem-Amsterdam mgr. J.Punt, op ludieke wijze aangereikt door zijn drie kleindochtertjes, in aanwezigheid van hulp-bisschop J. Hendriks. Gerard van Wissen mag zich voortaan Ridder in de orde van Sint Silvester noemen.

Professor Van Wissen ontving deze bijzondere erkenning voor tal van verdiensten, trouw en inzet voor de Rooms Katholieke Kerk, met name op het gebied van de Sociale Leer van de Kerk. Als mede-initiatiefnemer en mede-oprichter van het Centrum van de Sociale Leer van de Kerk, is de heer van Wissen bijzonder verdienstelijk geweest in het promoten van genoemd centrum in binnen en buitenland. Ook heeft hij een serie publicaties geschreven gericht op een groter publiek om de Katholieke Sociale Leer in een Culturele context te kunnen plaatsen waar de Katholieke Sociale Leer tot dan onbekend was.

Sedert 2005 is Van Wissen verbonden als docent Sociale Leer van de Kerk aan het Groot­semi­narie St. Willibrord van het bisdom Haarlem-Amsterdam en het Kerkelijk opleidingsInstituut St. Bonifatius van het Bisdom haarlem-Amsterdam. In deze hoedanigheid geeft de heer Van Wissen les aan priester­studenten van de bisdommen Haarlem-Amsterdam, Rotterdam, Groningen-Leeuwarden, het Militair Ordinariaat van de Nederlandse strijd­krachten en het Aartsbisdom Utrecht.

Tijdens zijn loopbaan aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, waar hij sinds 2000 als hoogleraar vergelijkend staatsrecht aangesteld was, heeft Van Wissen vele nevenfuncties verricht. Zo is hij gedurende de afgelopen vijftien jaar als redactielid bij het Inter­nationaal Katholiek Tijd­schrift Communio betrokken. Tevens is hij vele jaren actief lid van het CDA geweest, in het bijzonder van december 2002 tot 2012 als voorzitter van het CDA, afdeling Langedijk. Professor Van Wissen is gewaardeerd adviseur van de pastoor en het parochie­bestuur van de parochie Langedijk. Daarnaast geeft de heer van Wissen cursussen met betrekking tot de Sociale Leer aan Oost-Europese studenten; verschillende studenten zijn inmiddels als politicus werkzaam in centraal- en oost- Europa. Hij geeft in binnen en buitenland cursussen en trainingen over solidariteit in de maat­schappij en samenleving.

Vanwege zijn jarenlange inzet en trouw voor de Rooms Katholieke Kerk is prof. dr. Gerard van Wissen door de paus benoemd tot Ridder in de orde van Sint Silvester.