In memoriam Denny Tilon

gepubliceerd: zondag, 19 augustus 2012
Denny Tilon
Denny Tilon

In de nacht van 13 op 14 augustus is de heer Denny Tilon uit Almere op de leeftijd van 59 jaar onverwacht overleden. Denny studeerde aan het Sint Bonifatius­instituut. Hij volgde de diaken­opleiding en zou in het nieuwe semester aan het derde jaar van de maior­opleiding beginnen.

Velen van ons hebben Denny leren kennen als een diep­gelovige mens, vol aandacht en zorg voor anderen. Dat gold heel bijzonder voor zijn echtgenote Mike en hun dochter Naomi. De spiri­tua­li­teit van het diakonaat was hem uit het hart gegrepen. Op 8 oktober vorig jaar ontving hij de admisso.

Zich belangeloos dienstbaar maken aan anderen en bijzonder aan de Kerk was voor Denny geen last, maar een vreugde en een innerlijke verrijking. Ook zijn mede­studenten hebben dat van dchterbij mogen ervaren. Dat God hem het eeuwige leven mag schenken om zijn geloof en zijn dienstbare liefde.

Zijn echtgenote Mike en dochter Naomi wensen we veel sterkte en nemen hen evenals Denny van harte op ons gebed.