Zes wijdelingen in november!

gepubliceerd: woensdag, 19 oktober 2011
Het afleggen van de geloofsbelijdenis en eed van trouw
Het afleggen van de geloofsbelijdenis en eed van trouw

Op 12 november aanstaande hoopt de Bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. dr. Jozef M. Punt, zes mannen tot diaken te wijden: vier permanent diakens en twee transeünte diakens, wat wil zeggen dat zij bestemd zijn om later priester te worden gewijd.De diaken­wijding vindt plaats in de St. Vitus­kerk, Emmastraat 7 te Hilversum en begint om 10.30 uur. Na afloop is er gelegenheid de nieuwe diakens te feliciteren.

De beide transeünt diakens zijn Peter C. Piets uit Oostzaan en Jim Schilder uit Amsterdam.

De permanent diakens zijn: Henk Bak uit Monnikendam, Marcel de Haas uit Amsterdam, Henk Schrader uit Schagen en dr. Erik Sengers uit Amsterdam.

In deze weken van voor­bereiding vragen we Uw bijzonder gebed voor de wijdelingen.

Peter Piets is werkzaam in zijn pastorale jaar in de parochies van Edam en Volendam; Jim Schilder doet pastorale ervaring op in de binnenstads­parochie St. Nicolaas in Amsterdam; Henk Bak is reeds werkzaam als coördinator in Monnickendam en zal daar ook als diaken worden aangesteld; Marcel de Haas zal in Amsterdam oost werkzaam zijn en Henk Schrader versterkt de pastorale zorg in de parochie van Den Helder. Erik Sengers is werkzaam als staf­functionaris diaconie van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Het aantal permanente diakens dat zich via het St. Bonifatius­instituut/De Tiltenberg heeft voorbereid op het permanente diaconaat komt daarmee op veertig, waarvan er achttien echter alleen een aanvullende vorming hebben ontvangen na een eerdere theologiestudie.

Onder de wijdelingen zijn dit keer opvallend veel kandidaten die op later leeftijd katholiek zijn geworden: de beide kandidaten die tot transeünte diakens worden gewijd en één van de permanente diakens. De bekendste van hen is Jim Schilder, voormalig eindredacteur van HP/De Tijd, die een aantal keren in verschillende media over zijn roepingsweg heeft verteld.

De wijdelingen zijn bezig de laatste stappen naar de h. diaken­wijding te zetten: de geloofbelijdenis en eed van trouw, de liturgische oefeningen voor de diaconale taken en de wijdings­retraite, die zal worden geleid door pater dr. G. Wilkens S.J.