Catechesecursus stichting Samuel van start

gepubliceerd: woensdag, 2 februari 2011
Catechesecursus stichting Samuel van start

Op dinsdag 1 februari vond de eerste bijeenkomst van de catechese­cursus van de stichting Samuel plaats (‘Toerustings­cursus voor ouders en kinderwerkers’), die in de komende weken om de veertien dagen plaats vindt. Achttien deelnemers hebben zich hiervoor opgegeven, afkomstig uit allerlei verschillende parochies, waaronder een groep van zes personen uit Hilversum. Ook een drietal seminaristen maakt de cursus mee. Het is één van de acht cursussen die dit studiejaar op De Tiltenberg plaatsvinden, naast de programma's voor de jonge priesters, pasgewijde diakens, catechisten en pastoraal werkers en de opleidingen van het Sint Bonifatius-instituut en de priester­opleiding.

Eerder in januari gingen al verschillende cursussen van start: de cursussen catechismus van de katholieke Kerk, begeleiden van rouwver­werking en omgaan met verlies, crisis en trauma en Eerste verkondiging (in het kader van de nieuwe evangelisatie die dit jaar centraal staat in het bisdom Haarlem-Amsterdam, in de priesterraad en voor de ontmoeting van de priesters). Alle cursussen mochten zich in een goed aantal deelnemers verheugen.

Voor deelname aan de cursus omgaan met verlies was een bijzondere voor­bereiding vereist en een aanbeveling van de pastoor. Hier mag de groep niet te groot zijn in verband met het bijzondere karakter van de thema’s die meer uitwisseling en gesprek vragen. Deze cursus telt dertien deelnemers. De grootste belang­stelling bestaat voor de cursus over de eerste verkondiging (‘In gesprek gaan met zoekende mensen’) waarvoor zich 26 personen hebben opgegeven.