Zoeken

Zoek pagina's met de zoekwoorden:

én én


Zoekresultaten voor “affiliatie”

Pauselijke Lateraanse Universiteit
nieuws - vrijdag, 25 oktober 2019
Sinds 2008 is het St. Bonifatiusinstituut verbonden aan de Pauselijke Lateraanse Universiteit. Hierdoor kan het een erkende kerkelijke opleiding in de godsdienstwetenschappen aanbieden. Enige tijd geleden legde onze student Enno Dijkema met succes het baccalaureaatsexamen af. (zie hier). Deze affliatie werd op 17 januari 2014 opnieuw voor een periode van vijf jaar verlengd.info - vrijdag, 1 juli 2016
Overzicht van de organisatie van Theologisch Instituut Sint-Bonifatius.nieuws - donderdag, 17 september 2015
Op 8 oktober a.s. vinden er weer baccalaureaatsexamens plaats op de Tiltenberg. Vijf studenten (Jan-Jaap van Peperstraten, Eli Stok, Broeder Steve Purperhart osb, Mariusz Momot en Andrea Geria) van het Filosofisch-Theologisch Instituut Sint Willibrord ten dienste van de priesteropleiding en vier studenten van het St. Bonifatiusinstituut (Bart Jansen, Gert-Jan van der Wal, Elisabeth Peters en Annelies Cremers) zullen, Deo volente, hun baccalaureaatsexamens in respectievelijk de Theologie en de Godsdienstwetenschappen met goed gevolg afronden.nieuws - donderdag, 9 oktober 2014
De Tiltenberg is de campus van het St. Willibrordinstituut en het St. Bonifatiusinstituut. Beide instituten zijn verbonden met de Pauselijke Lateraanse universiteit en hierdoor hebben studenten de gelegenheid de academische graden van Baccalaureus in de Gewijde Theologie en Baccalaureus en Licentiaat in de Godsdienstwetenschappen te verwerven.nieuws - woensdag, 11 november 2009
Naar aanleiding van mededelingen in de pers is de vraag gesteld het academisch karakter van De Tiltenberg nogmaals te verduidelijken. Dat doen we hierbij graag.