Zoeken

Zoek pagina's met de zoekwoorden:

én én


Zoekresultaten voor “baccalaureaat”

nieuws - maandag, 11 oktober 2021
Afgelopen woensdag 6 oktober heeft Wim Balk het Baccalaureaatsexamen gedaan en is hier met lof voor geslaagd. Het Baccalaureaatsexamen is voor Wim Balk, die als permanent diaken in de regio van Hilversum actief is, de afronding van de studie Theologie.Proficiat aan alle geslaagden!
nieuws - zondag, 4 juli 2021
Zaterdagmiddag 3 juli werd op De Tiltenberg het studiejaar van het Sint Bonifatiusinstituut afgesloten met de diploma-uitreiking. Twee studenten behaalden het Baccalaureaat in de Godsdienstwetenschappen van de Pauselijke Lateraanse Universiteit. De anderen behaalden het diploma van de basisopleiding (eerste twee jaar) in de major of minor vorm.nieuws - zaterdag, 10 oktober 2020
Het baccalaureaatsexamen van onze studenten Raquel Geerman en Hans van den Heuvel heeft op woensdag 7 november plaatsgevonden. Na het toelichten van hun scripties over Maria in Lumen Gentium, het document van Vaticanum II over de Kerk, en De theologie van de dood in het denken van Karl Rahner, werden de studenten ‘aan de tand’ gevoeld over een thema dat hun door loting was toegewezen.Pauselijke Lateraanse Universiteit
nieuws - vrijdag, 25 oktober 2019
Sinds 2008 is het St. Bonifatiusinstituut verbonden aan de Pauselijke Lateraanse Universiteit. Hierdoor kan het een erkende kerkelijke opleiding in de godsdienstwetenschappen aanbieden. Enige tijd geleden legde onze student Enno Dijkema met succes het baccalaureaatsexamen af. (zie hier). Deze affliatie werd op 17 januari 2014 opnieuw voor een periode van vijf jaar verlengd.nieuws - woensdag, 2 oktober 2019
Woensdag 2 oktober 2019 was een heuglijke dag voor het St. Bonifatiusinstituut en voor onze student Enno Dijkema. Het St. Bonifatiusinstituut biedt reeds sinds 2008 door haar verbinding met de Pauselijke Lateraanse Universiteit een erkende kerkelijke opleiding in de godsdienstwetenschap aan.Interview in SamenKerk
nieuws - donderdag, 11 juli 2019
In de meest recente editie van bisdomblad SamenKerk staat een mooi interview door Jim Schilder met Diederik Wienen over het Bonifatiusinstituut aangevuld met getuigenissen van Gert Jan van der Wal en Monica Wildeboer.nieuws - vrijdag, 29 maart 2019
Zaterdag 23 maart was een bijzondere dag voor het Sint-Bonifatiusinstituut. De colleges op deze studiedag werden om 12.30 uur onderbroken voor de uitreiking van diploma’s aan een aantal studenten.info - woensdag, 5 december 2018
Naast de verschillende opleidingen worden er op de Tiltenberg ook verscheidene cursussen, seminars, workshops en dergelijke gegeven.Convenant tussen Bisdommen ’s-Hertogenbosch en Haarlem-Amsterdam
nieuws - woensdag, 24 oktober 2018
De bisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr. J. Punt, zet zijn handtekening onder een convenant tussen de bisdommen ’s-Hertogenbosch en Haarlem-Amsterdam (zie foto). Eerder deed Mgr. G. de Korte van het bisdom Den Bosch al hetzelfde.Zaterdag 21 april
nieuws - maandag, 23 april 2018
Inmiddels is het alweer een traditie geworden om in april een Open Dag te houden voor belangstellenden in een studie aan het St. Bonifatiusinstituut. Op deze zonnige dag, temidden van de bloeiende bollenvelden, kwamen een twintigtal belangstellenden naar de Tiltenberg om geïnformeerd te worden over allerlei aspecten van de studie en om met (toekomstige) medestudenten te praten.Pater Beckers vertrekt naar Australië
nieuws - zondag, 25 juni 2017
Zaterdag 24 juni namen studenten van het Sint Bonifatiusinstituut afscheid van spirituaal pater Bart Beckers S.J. die in Australië aan zijn tertiaat gaat beginnen, een jaar van vooral geestelijke verdieping dat in de sociëteit van Jezus (Jezuïeten) is voorzien. De spirituaal neemt een belangrijke plaats in de opleiding in.nieuws - zaterdag, 20 mei 2017
Op zaterdag 20 mei hielden we een open dag voor mensen die kennis willen maken met de theologische opleiding die daar geboden wordt. Ruim twintig geïnteresseerden waren gekomen om deze deeltijdstudie te proeven.info - vrijdag, 1 juli 2016
Overzicht van interessante links.nieuws - donderdag, 8 oktober 2015
Op donderdag 8 oktober hebben op De Tiltenberg maar liefst negen studenten met goed gevolg hun Baccalaureaatsexamen afgelegd.nieuws - donderdag, 17 september 2015
Op 8 oktober a.s. vinden er weer baccalaureaatsexamens plaats op de Tiltenberg. Vijf studenten (Jan-Jaap van Peperstraten, Eli Stok, Broeder Steve Purperhart osb, Mariusz Momot en Andrea Geria) van het Filosofisch-Theologisch Instituut Sint Willibrord ten dienste van de priesteropleiding en vier studenten van het St. Bonifatiusinstituut (Bart Jansen, Gert-Jan van der Wal, Elisabeth Peters en Annelies Cremers) zullen, Deo volente, hun baccalaureaatsexamens in respectievelijk de Theologie en de Godsdienstwetenschappen met goed gevolg afronden.nieuws - donderdag, 9 oktober 2014
De Tiltenberg is de campus van het St. Willibrordinstituut en het St. Bonifatiusinstituut. Beide instituten zijn verbonden met de Pauselijke Lateraanse universiteit en hierdoor hebben studenten de gelegenheid de academische graden van Baccalaureus in de Gewijde Theologie en Baccalaureus en Licentiaat in de Godsdienstwetenschappen te verwerven.nieuws - donderdag, 3 maart 2011
Op 2 maart heeft de Decaan van de Pauselijke Lateraanse Universiteit de ‘thesaurus’ voor het baccalaureaatsexamen in de godsdienstwetenschappen aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen ‘St. Bonifatius’ goedgekeurd en de regels voor het baccalaureaatsexamen en het licentiaats examen vastgesteld.Acht diakens gewijd voor Bisdom Haarlem-Amsterdam
nieuws - zaterdag, 21 november 2009
Vandaag, op de gedachtenis van de opdracht van Maria in de tempel, hebben acht mannen de diakenwijding ontvangen, voor ons bisdom sinds 1967 het grootste aantal tijdens één wijdingsplechtigheid.nieuws - woensdag, 11 november 2009
Naar aanleiding van mededelingen in de pers is de vraag gesteld het academisch karakter van De Tiltenberg nogmaals te verduidelijken. Dat doen we hierbij graag.Een bewogen week...
nieuws - zondag, 8 november 2009
De eerste novemberdagen vormden een bewogen week. Niet alleen voor de Tiltenberg maar ook voor de andere priesterstudenten, in het bijzonder voor de studenten van het Ariënskonvikt.... Een terugblik.nieuws - zondag, 5 juli 2009
Zaterdag 4 juli is het studiejaar van het Sint Bonifatius-instituut afgesloten. De laatste zonovergoten week waren er studiedagen voor het major-programma dat opleidt voor het Baccalaureaat in de godsdienstwetenschappen. Zaterdag was een dag voor major en minor die voor wie wilde werd afgesloten met een gezellige maaltijd in een nabijgelegen wok-restaurant.Feestelijke viering St. Bonifatius Instituut op gedenkdag paus Adrianus
nieuws - dinsdag, 3 maart 2009
Op feestelijke wijze is maandag 2 maart het tienjarig bestaan van het Sint Bonifatius-instituut en de oprichting als Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen gevierd in aanwezigheid van vier Bisschoppen en ruim 140 studenten, docenten en genodigden.nieuws - woensdag, 18 februari 2009
De Willibrorddag op 2 maart staat in het teken van het Sint Bonifatius-instituut. Het tienjarig bestaan wordt gevierd alsmede de oprichting en goedkeuring van dit instituut als Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen, verbonden met de Pauselijke Lateraanse Universiteit.nieuws - maandag, 29 september 2008
De priesteropleiding en het Sint Bonifatius-instituut zijn het nieuwe academisch jaar met een flink aantal nieuwe studenten begonnen: vier kandidaten begonnen aan de priesteropleiding vanuit het grootseminarie en twee vanuit het Redemptoris Mater-seminarie (Neocatechumenale Weg).