Zoeken

Zoek pagina's met de zoekwoorden:

én én


Zoekresultaten voor “licentiaat”

Proficiat aan alle geslaagden!
nieuws - zondag, 4 juli 2021
Zaterdagmiddag 3 juli werd op De Tiltenberg het studiejaar van het Sint Bonifatiusinstituut afgesloten met de diploma-uitreiking. Twee studenten behaalden het Baccalaureaat in de Godsdienstwetenschappen van de Pauselijke Lateraanse Universiteit. De anderen behaalden het diploma van de basisopleiding (eerste twee jaar) in de major of minor vorm.Een Motu Proprio over het dienstwerk van de Catechist
nieuws - woensdag, 26 mei 2021
Paus Franciscus heeft bij Motu Proprio Antiquum Ministerium van 10 mei 2021 het dienstwerk van Catechist ingesteld voor de gehele Kerk. Een liturgische ritus voor de aanstelling volgt nog. Helemaal nieuw is dit zeker niet en in het bisdom Haarlem-Amsterdam kennen we sinds 2004 Catechisten met een (liturgische) zegening en zending door de bisschop.info - woensdag, 5 december 2018
Naast de verschillende opleidingen worden er op de Tiltenberg ook verscheidene cursussen, seminars, workshops en dergelijke gegeven.Directeur Bonifatiusinstituut geëerd om zijn studie van Sint Thomas
nieuws - woensdag, 26 september 2018
Dr. Jörgen Vijgen, directeur van het Sint Bo­ni­fa­tius-instituut en docent aan het Groot-seminarie Sint Wil­li­brord in Heiloo, is door de staats­secre­taris van paus Franciscus benoemd tot gewoon lid van de Pauselijke Academie van Sint Thomas van Aquino. Het is een eervolle erkenning van zijn weten­schap­pe­lijke bijdragen aan de studie van de grote heilige filosoof, theoloog en kerkleraar Thomas van Aquino.Zaterdag 21 april
nieuws - maandag, 23 april 2018
Inmiddels is het alweer een traditie geworden om in april een Open Dag te houden voor belangstellenden in een studie aan het St. Bonifatiusinstituut. Op deze zonnige dag, temidden van de bloeiende bollenvelden, kwamen een twintigtal belangstellenden naar de Tiltenberg om geïnformeerd te worden over allerlei aspecten van de studie en om met (toekomstige) medestudenten te praten.Pater Beckers vertrekt naar Australië
nieuws - zondag, 25 juni 2017
Zaterdag 24 juni namen studenten van het Sint Bonifatiusinstituut afscheid van spirituaal pater Bart Beckers S.J. die in Australië aan zijn tertiaat gaat beginnen, een jaar van vooral geestelijke verdieping dat in de sociëteit van Jezus (Jezuïeten) is voorzien. De spirituaal neemt een belangrijke plaats in de opleiding in.nieuws - zaterdag, 20 mei 2017
Op zaterdag 20 mei hielden we een open dag voor mensen die kennis willen maken met de theologische opleiding die daar geboden wordt. Ruim twintig geïnteresseerden waren gekomen om deze deeltijdstudie te proeven.Toegang ook via tiltenberg.org
nieuws - woensdag, 22 februari 2017
De nieuwe websites van het Willibrord­seminarie en het Sint Bonifatiusinstituut zijn actief. De website Tiltenberg.org is een portal geworden die toegang geeft tot verschillende websites die met het bisdom Haarlem-Amsterdam verbonden zijn. Nu wordt ook Arsacal onderhanden genomen!nieuws - dinsdag, 15 maart 2016
Op woensdag 9 maart 2016 heeft diaken Erik Sengers uit handen van prof. dr. Marcel Sarot, decaan van de Tilburg School of Theology (links), het diploma Sacrae Theologiae Licentiatus uitgereikt gekregen.nieuws - donderdag, 9 oktober 2014
De Tiltenberg is de campus van het St. Willibrordinstituut en het St. Bonifatiusinstituut. Beide instituten zijn verbonden met de Pauselijke Lateraanse universiteit en hierdoor hebben studenten de gelegenheid de academische graden van Baccalaureus in de Gewijde Theologie en Baccalaureus en Licentiaat in de Godsdienstwetenschappen te verwerven.nieuws - donderdag, 3 maart 2011
Op 2 maart heeft de Decaan van de Pauselijke Lateraanse Universiteit de ‘thesaurus’ voor het baccalaureaatsexamen in de godsdienstwetenschappen aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen ‘St. Bonifatius’ goedgekeurd en de regels voor het baccalaureaatsexamen en het licentiaats examen vastgesteld.nieuws - woensdag, 11 november 2009
Naar aanleiding van mededelingen in de pers is de vraag gesteld het academisch karakter van De Tiltenberg nogmaals te verduidelijken. Dat doen we hierbij graag.Een bewogen week...
nieuws - zondag, 8 november 2009
De eerste novemberdagen vormden een bewogen week. Niet alleen voor de Tiltenberg maar ook voor de andere priesterstudenten, in het bijzonder voor de studenten van het Ariënskonvikt.... Een terugblik.Feestelijke viering St. Bonifatius Instituut op gedenkdag paus Adrianus
nieuws - dinsdag, 3 maart 2009
Op feestelijke wijze is maandag 2 maart het tienjarig bestaan van het Sint Bonifatius-instituut en de oprichting als Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen gevierd in aanwezigheid van vier Bisschoppen en ruim 140 studenten, docenten en genodigden.nieuws - woensdag, 18 februari 2009
De Willibrorddag op 2 maart staat in het teken van het Sint Bonifatius-instituut. Het tienjarig bestaan wordt gevierd alsmede de oprichting en goedkeuring van dit instituut als Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen, verbonden met de Pauselijke Lateraanse Universiteit.De Tiltenberg biedt nu ook bachelordiploma voor leken
nieuws - woensdag, 21 januari 2009
Het Sint Bonifatiusinstituut van De Tiltenberg is door de Congregatie voor het Katholiek Onderwijs in Rome goedgekeurd. Het instituut is verbonden met de Pauselijke Lateraanse Universiteit, waarmee eerder de Priesteropleiding St. Willibrord al was geaffilieerd. Een en ander houdt in dat deze opleiding van diakens, catechisten en andere medewerkers in het pastoraat door Rome is erkend en dat de Lateraanse Universiteit toezicht houdt op het studieprogramma.