Organisatiestructuur

Bisschop

Mgr. Dr. J.M. Punt

In juli 2001 werd Mgr. dr. Jos Punt (1946) als opvolger van mgr. H. Bomers benoemd tot bisschop van Haarlem, (sinds 7 oktober 2008 ‘Haarlem-Amsterdam’). Zijn wapenspreuk is ‘Sub tuum praesidium’ (Onder uw bescherming), de eerste woorden van de oudste bekende Maria-antifoon. In de hoop dat velen zoals Maria “ja” willen zeggen op Gods roeping, vertrouwen we ook de opleiding tot priester en diaken en de vorming van de leken­gelovigen aan haar zorg en voorspraak toe.

Directeur Theologisch Instituut Sint-Bonifatius

Dr. J. Vijgen

Dr. Jörgen Vijgen studeerde geschiedenis en wijsbegeerte aan de universiteiten van Antwerpen, Leuven, Padova en aan de Pauselijke Universiteit van Sint-Thomas van Aquino, ‘Angelicum’ waar hij in 2011 promoveerde onder leiding van Prof. Dr. Walter Senner O.P.

Studieprefect Theologisch Instituut Sint-Bonifatius

Drs. Diederik Wienen

Drs. Diederik Wienen (1964) is studieprefect van het Theologische Instituut Sint-Bonifatius dat sinds 15 november 2008, feest van Albertus Magnus, erkend is door de Congregatie voor het Katholiek Onderwijs als Instituut voor Godsdienst­weten­schappen en als zodanig geaffilieerd aan de Pauselijke Lateraanse Universiteit. Deze affiliatie werd op 17 januari 2014 verlengd.