Baccalaureaatsexamen

gepubliceerd: zaterdag, 10 oktober 2020
Raquel Geerman
Raquel Geerman
Hans van den Heuvel
Hans van den Heuvel

Het bac­ca­lau­reaats­exa­men van onze stu­den­ten Raquel Geerman en Hans van den Heuvel heeft op woens­dag 7 no­vem­ber plaats­ge­von­den. Na het toelichten van hun scripties over Maria in Lumen Gentium, het do­cu­ment van Vaticanum II over de Kerk, en De theo­lo­gie van de dood in het denken van Karl Rahner, wer­den de stu­den­ten ‘aan de tand’ gevoeld over een thema dat hun door loting was toegewezen.

Ten overstaan van de com­mis­siele­den (R. Gouw, J.M. Tercéro, D. Wienen en J. Vijgen) kon­den beide stu­den­ten hun ijver en toe­wij­ding van de voorbije jaren bekronen met grote onder­schei­ding (‘magna cum laude’).

Later dit studie­jaar zal de fees­te­lij­ke over­dracht van de diploma’s vanwege de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit plaats­vin­den.

Proficiat aan onze stu­den­ten!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.