Cursus Assistent in de liturgie

Vanaf 2 april aan het Bonifatiusinstituut

gepubliceerd: maandag, 7 maart 2022

Het Boni­fa­tius­in­sti­tuut start weer met het or­ga­ni­se­ren van cursussen (voor het eerst sinds het begin van de corona­pan­de­mie). Dit voor­jaar wordt de cursus Assis­tent in de liturgie aangebo­den, die zal wor­den ver­zorgd door vica­ris Bruggink en pastoor Bun­scho­ten.

De cursus bestaat uit vier bij­een­komsten en is bedoeld voor hen die op diverse wijze assis­te­ren in de liturgie en voor hen die bui­ten­ge­woon be­die­naar van de heilige communie willen wor­den. Aanmel­ding kan met een aanbeveling door de pastoor van uw pa­ro­chie.