Nieuwe cursus voor lectoren

Vanaf 6 mei - Vier zaterdagmiddagen - Vogelenzang

gepubliceerd: woensdag, 1 maart 2023
Nieuwe cursus voor lectoren

In mei bie­den wij weer een cursus aan voor lectoren in ons bisdom. Graag nodigen we geïn­te­res­seer­den uit om vanuit hun pa­ro­chie hier aan­deel te nemen.

De taak van lector/lectrice vraagt om een goede toerus­ting en voor­be­rei­ding. Vele mannen en vrouwen in ons bisdom hebben de bij­zon­dere taak op zich willen nemen om het Woord van God in een eerste en/of tweede lezing zó voor te dragen dat anderen er door wor­den geraakt. Soms ver­zorgen zij ook een over­we­ging tij­dens vie­rin­gen.

Meer in­for­ma­tie en aanmel­den