De meest actuele nieuwsberichten:

Overlijden van Gerard Wilkens sj
gepubliceerd: woensdag, 20 januari 2021
Vannacht is te Nijmegen de oud-spi­ri­tu­aal van het Boni­fa­tius­in­sti­tuut, pater Gerard Wilkens sj, overle­den. Voor vele stu­den­ten, diakens en cate­chisten op de Tilten­berg heeft hij jarenlang de gees­te­lij­ke be­ge­lei­ding ver­zorgd zoals hij dit ook op vele plaatsen in Neder­land gedaan heeft in alle dienst­baar­heid en be­schei­den­heid. Laten wij hem in dank­baar­heid toe­ver­trou­wen aan de Heer opdat hij moge rusten in vrede.


Baccalaureaatsexamen Fotoreportage
gepubliceerd: zaterdag, 10 oktober 2020
Het bac­ca­lau­reaats­exa­men van onze stu­den­ten Raquel Geerman en Hans van den Heuvel heeft op woens­dag 7 no­vem­ber plaats­ge­von­den. Na het toelichten van hun scripties over Maria in Lumen Gentium, het do­cu­ment van Vaticanum II over de Kerk, en De theo­lo­gie van de dood in het denken van Karl Rahner, wer­den de stu­den­ten ‘aan de tand’ gevoeld over een thema dat hun door loting was toegewezen.


Opening studiejaar
Zaterdag 5 september 2020
gepubliceerd: vrijdag, 4 september 2020
Op zater­dag 5 sep­tem­ber opent het Boni­fa­tius­in­sti­tuut het studie­jaar van de theo­lo­gie­oplei­ding met een Eucha­ris­tie­vie­ring op De Tilten­berg. Hoofd­cele­brant van de Eucha­ris­tie­vie­ring is de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, Mgr. J. Hendriks.


Studiegids 2020 / 2021
gepubliceerd: zaterdag, 1 augustus 2020
Bij aan­vang van het nieuwe studie­jaar presen­te­ren we de nieuwe Studiegids 2020 / 2021. Dit is de de­fi­ni­tieve versie ter ver­van­ging van de eer­der ge­pu­bli­ceerde versie die nog aan­vul­lingen behoefde.


Geslaagde virtuele Open Dag Video
En meer informatie over Het Bonifatiusinstituut
gepubliceerd: maandag, 4 mei 2020
Zater­dag 2 mei 2020 vond een online Open Dag van het Boni­fa­tius­in­sti­tuut plaats via de live­stream van de Ka­the­draal Sint Bavo in Haar­lem. De Open Dag had na­tuur­lijk een heel ander karakter dan wanneer deze op De Tilten­berg gehou­den was tij­dens een gewone college­dag. Toch von­den veel mensen het een mooie erva­ring bleek uit reacties en uit een behoor­lijk aantal kijkers naar de live­stream.
wo, 29 apr 2020Online Open Dag Video
di, 21 apr 2020Op zoek naar jouw bestemming?
do, 16 apr 2020Kennismaken met het Sint Bonifatiusinstituut
za, 25 jan 2020Liturgische cursus voorjaar 2020
vr, 25 okt 2019Verlenging affiliatie met de PUL
wo, 2 okt 2019Een heuglijke dag! Fotoreportage
ma, 26 aug 2019Studiegids 2019-2020
do, 11 jul 2019Diederik Wienen over het Bonifatiusinstituut
di, 7 mei 2019Welkom op het Sint Bonifatiusinstituut
vr, 29 mrt 2019Feestelijke diploma-uitreiking
za, 9 mrt 2019Sint Bonifatiusinstituut houdt Open Dag
wo, 5 dec 2018Twee liturgische cursussen
wo, 24 okt 2018Samenwerking Sint-Bonifatiusinstituut
wo, 24 okt 2018Voortgezette vorming diakens en catechisten
ma, 8 okt 2018Studiedag Roepingenpastoraat
 
meer berichten vindt u in het archief
 
Getijdengebed
Bisdom nieuws

Nieuws van Bisdom Haarlem-Amsterdam

Rkactiviteiten

Activiteiten in Bisdom Haarlem-Amsterdam

RKDocumenten

Nieuw op RKDocumenten.nl