De meest actuele nieuwsberichten:

Studiejaar geopend
gepubliceerd: dinsdag, 31 augustus 2021
Zater­dag­och­tend 28 au­gus­tus, feest­dag van de heilige Au­gus­ti­nus, heeft Mgr. Hendriks het nieuwe studie­jaar geopend. Gelukkig zijn de maat­regelen i.v.m. Covid19 intussen weer versoe­peld en kan de oplei­ding de stu­den­ten weer ont­van­gen, al waren er na­tuur­lijk nog voor­zorgs­maat­re­ge­len van toepas­sing.


Studeren aan het Bonifatiusinstituut
Om je geloof te verdiepen en/of je voor te bereiden op een functie in de kerk
gepubliceerd: vrijdag, 23 juli 2021
Heb je belang­stel­ling voor een studie theo­lo­gie en wil je je geloof verdiepen? Dan is een studie aan het Boni­fa­tius­in­sti­tuut iets om te over­we­gen. Het Boni­fa­tius­in­sti­tuut is een deel­tijd­oplei­ding, geves­tigd op De Tilten­berg in Vo­ge­len­zang, waar de colleges voor­na­me­lijk op zater­da­gen geor­ga­ni­seerd wor­den.


Diploma’s uitgereikt
Proficiat aan alle geslaagden!
gepubliceerd: zondag, 4 juli 2021
Zater­dag­mid­dag 3 juli werd op De Tilten­berg het studie­jaar van het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut afgesloten met de diploma-uit­rei­king. Twee stu­den­ten behaal­den het Bac­ca­lau­reaat in de Gods­dienst­we­ten­schap­pen van de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit. De anderen behaal­den het diploma van de basis­oplei­ding (eerste twee jaar) in de major of minor vorm.


Open Dag
Zaterdag 19 juni 2021
gepubliceerd: donderdag, 27 mei 2021
Op 19 juni 2021 or­ga­ni­seert de theo­lo­gische oplei­ding Boni­fa­tius­in­sti­tuut een Open Dag voor belang­stel­len­den op de leslo­ca­tie De Tilten­berg in Vo­ge­len­zang.


‘Antiquum Ministerium’
Een Motu Proprio over het dienstwerk van de Catechist
gepubliceerd: woensdag, 26 mei 2021
Paus Fran­cis­cus heeft bij Motu Proprio Antiquum Ministerium van 10 mei 2021 het dienst­werk van Cate­chist inge­steld voor de gehele Kerk. Een li­tur­gische ritus voor de aan­stel­ling volgt nog. Helemaal nieuw is dit zeker niet en in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam kennen we sinds 2004 Cate­chisten met een (li­tur­gische) ze­ge­ning en zen­ding door de bis­schop.
wo, 20 jan 2021Overlijden van Gerard Wilkens sj
za, 10 okt 2020Baccalaureaatsexamen Fotoreportage
vr, 4 sep 2020Opening studiejaar
za, 1 aug 2020Studiegids 2020 / 2021
ma, 4 mei 2020Geslaagde virtuele Open Dag Video
wo, 29 apr 2020Online Open Dag Video
di, 21 apr 2020Op zoek naar jouw bestemming?
do, 16 apr 2020Kennismaken met het Sint Bonifatiusinstituut
za, 25 jan 2020Liturgische cursus voorjaar 2020
vr, 25 okt 2019Verlenging affiliatie met de PUL
wo, 2 okt 2019Een heuglijke dag! Fotoreportage
ma, 26 aug 2019Studiegids 2019-2020
do, 11 jul 2019Diederik Wienen over het Bonifatiusinstituut
di, 7 mei 2019Welkom op het Sint Bonifatiusinstituut
vr, 29 mrt 2019Feestelijke diploma-uitreiking
 
meer berichten vindt u in het archief
 
Getijdengebed
Bisdom nieuws

Nieuws van Bisdom Haarlem-Amsterdam

Rkactiviteiten

Activiteiten in Bisdom Haarlem-Amsterdam

RKDocumenten

Nieuw op RKDocumenten.nl