De meest actuele nieuwsberichten:

Open Dag
Zaterdag 19 juni 2021
gepubliceerd: donderdag, 27 mei 2021
Op 19 juni 2021 or­ga­ni­seert de theo­lo­gische oplei­ding Boni­fa­tius­in­sti­tuut een Open Dag voor belang­stel­len­den op de leslo­ca­tie De Tilten­berg in Vo­ge­len­zang.


‘Antiquum Ministerium’
Een Motu Proprio over het dienstwerk van de Catechist
gepubliceerd: woensdag, 26 mei 2021
Paus Fran­cis­cus heeft bij Motu Proprio Antiquum Ministerium van 10 mei 2021 het dienst­werk van Cate­chist inge­steld voor de gehele Kerk. Een li­tur­gische ritus voor de aan­stel­ling volgt nog. Helemaal nieuw is dit zeker niet en in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam kennen we sinds 2004 Cate­chisten met een (li­tur­gische) ze­ge­ning en zen­ding door de bis­schop.


Overlijden van Gerard Wilkens sj
gepubliceerd: woensdag, 20 januari 2021
Vannacht is te Nijmegen de oud-spi­ri­tu­aal van het Boni­fa­tius­in­sti­tuut, pater Gerard Wilkens sj, overle­den. Voor vele stu­den­ten, diakens en cate­chisten op de Tilten­berg heeft hij jarenlang de gees­te­lij­ke be­ge­lei­ding ver­zorgd zoals hij dit ook op vele plaatsen in Neder­land gedaan heeft in alle dienst­baar­heid en be­schei­den­heid. Laten wij hem in dank­baar­heid toe­ver­trou­wen aan de Heer opdat hij moge rusten in vrede.


Baccalaureaatsexamen Fotoreportage
gepubliceerd: zaterdag, 10 oktober 2020
Het bac­ca­lau­reaats­exa­men van onze stu­den­ten Raquel Geerman en Hans van den Heuvel heeft op woens­dag 7 no­vem­ber plaats­ge­von­den. Na het toelichten van hun scripties over Maria in Lumen Gentium, het do­cu­ment van Vaticanum II over de Kerk, en De theo­lo­gie van de dood in het denken van Karl Rahner, wer­den de stu­den­ten ‘aan de tand’ gevoeld over een thema dat hun door loting was toegewezen.


Opening studiejaar
Zaterdag 5 september 2020
gepubliceerd: vrijdag, 4 september 2020
Op zater­dag 5 sep­tem­ber opent het Boni­fa­tius­in­sti­tuut het studie­jaar van de theo­lo­gie­oplei­ding met een Eucha­ris­tie­vie­ring op De Tilten­berg. Hoofd­cele­brant van de Eucha­ris­tie­vie­ring is de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, Mgr. J. Hendriks.
za, 1 aug 2020Studiegids 2020 / 2021
ma, 4 mei 2020Geslaagde virtuele Open Dag Video
wo, 29 apr 2020Online Open Dag Video
di, 21 apr 2020Op zoek naar jouw bestemming?
do, 16 apr 2020Kennismaken met het Sint Bonifatiusinstituut
za, 25 jan 2020Liturgische cursus voorjaar 2020
vr, 25 okt 2019Verlenging affiliatie met de PUL
wo, 2 okt 2019Een heuglijke dag! Fotoreportage
ma, 26 aug 2019Studiegids 2019-2020
do, 11 jul 2019Diederik Wienen over het Bonifatiusinstituut
di, 7 mei 2019Welkom op het Sint Bonifatiusinstituut
vr, 29 mrt 2019Feestelijke diploma-uitreiking
za, 9 mrt 2019Sint Bonifatiusinstituut houdt Open Dag
wo, 5 dec 2018Twee liturgische cursussen
wo, 24 okt 2018Samenwerking Sint-Bonifatiusinstituut
 
meer berichten vindt u in het archief
 
Getijdengebed
Bisdom nieuws

Nieuws van Bisdom Haarlem-Amsterdam

Rkactiviteiten

Activiteiten in Bisdom Haarlem-Amsterdam

RKDocumenten

Nieuw op RKDocumenten.nl