Zoeken

Zoek pagina's met de zoekwoorden:

én én


Zoekresultaten voor “Universiteit”

Godsdienstwetenschappen studeren in deeltijd...
nieuws - donderdag, 16 april 2020
Het Sint Bonifatiusinstituut is een Hoger instituut voor Godsdienstwetenschappen, verbonden met de Pauselijke Lateraanse Universiteit. Het biedt een theologische opleiding aan, voornamelijk op zaterdagen, in minor en major vorm.Pauselijke Lateraanse Universiteit
nieuws - vrijdag, 25 oktober 2019
Sinds 2008 is het St. Bonifatiusinstituut verbonden aan de Pauselijke Lateraanse Universiteit. Hierdoor kan het een erkende kerkelijke opleiding in de godsdienstwetenschappen aanbieden. Enige tijd geleden legde onze student Enno Dijkema met succes het baccalaureaatsexamen af. (zie hier). Deze affliatie werd op 17 januari 2014 opnieuw voor een periode van vijf jaar verlengd.nieuws - woensdag, 2 oktober 2019
Woensdag 2 oktober 2019 was een heuglijke dag voor het St. Bonifatiusinstituut en voor onze student Enno Dijkema. Het St. Bonifatiusinstituut biedt reeds sinds 2008 door haar verbinding met de Pauselijke Lateraanse Universiteit een erkende kerkelijke opleiding in de godsdienstwetenschap aan.nieuws - maandag, 26 augustus 2019
De eerste studiedag (zaterdag 31 augustus 2019) van het Sint Bonifatiusinstituut, verbonden met de Pauselijke Lateraanse Universiteit, staat weer voor de deur.Interview in SamenKerk
nieuws - donderdag, 11 juli 2019
In de meest recente editie van bisdomblad SamenKerk staat een mooi interview door Jim Schilder met Diederik Wienen over het Bonifatiusinstituut aangevuld met getuigenissen van Gert Jan van der Wal en Monica Wildeboer.Zaterdag 21 april
nieuws - maandag, 23 april 2018
Inmiddels is het alweer een traditie geworden om in april een Open Dag te houden voor belangstellenden in een studie aan het St. Bonifatiusinstituut. Op deze zonnige dag, temidden van de bloeiende bollenvelden, kwamen een twintigtal belangstellenden naar de Tiltenberg om geïnformeerd te worden over allerlei aspecten van de studie en om met (toekomstige) medestudenten te praten.nieuws - zaterdag, 20 mei 2017
Op zaterdag 20 mei hielden we een open dag voor mensen die kennis willen maken met de theologische opleiding die daar geboden wordt. Ruim twintig geïnteresseerden waren gekomen om deze deeltijdstudie te proeven.info - zondag, 31 juli 2016
Eind 1998 werd een begin gemaakt met de opleiding van permanente diakens, catechisten en andere gelovigen die hun theologische kennis willen verdiepen en meestal ook binnen de kerk werkzaam en dienstbaar willen zijn.info - vrijdag, 1 juli 2016
Informatie over de stappen om catechist te worden.info - vrijdag, 1 juli 2016
Een overzicht van een selectie van publicaties van Dr. R.G.M. Gouw.info - vrijdag, 1 juli 2016
Overzicht van de organisatie van Theologisch Instituut Sint-Bonifatius.info - vrijdag, 1 juli 2016
Een overzicht van een selectie van publicaties.info - vrijdag, 1 juli 2016
Een overzicht van een selectie van publicaties.info - vrijdag, 1 juli 2016
Overzicht van interessante links.nieuws - donderdag, 8 oktober 2015
Op donderdag 8 oktober hebben op De Tiltenberg maar liefst negen studenten met goed gevolg hun Baccalaureaatsexamen afgelegd.nieuws - donderdag, 17 september 2015
Op 8 oktober a.s. vinden er weer baccalaureaatsexamens plaats op de Tiltenberg. Vijf studenten (Jan-Jaap van Peperstraten, Eli Stok, Broeder Steve Purperhart osb, Mariusz Momot en Andrea Geria) van het Filosofisch-Theologisch Instituut Sint Willibrord ten dienste van de priesteropleiding en vier studenten van het St. Bonifatiusinstituut (Bart Jansen, Gert-Jan van der Wal, Elisabeth Peters en Annelies Cremers) zullen, Deo volente, hun baccalaureaatsexamens in respectievelijk de Theologie en de Godsdienstwetenschappen met goed gevolg afronden.nieuws - woensdag, 18 februari 2015
In de editie van 14 februari 2015 van de Italiaanse krant Avvenire is er een verslag verschenen van het bezoek van Mgr. Enrico Dal Covolo, rector van de Pauselijke Lateraanse Universiteit, aan de geaffilieerde instituten in Nederland, waaronder ook het St. Willibrord instituut en het St. Bonifatius instituut.nieuws - donderdag, 29 januari 2015
Zoals bekend zijn onze beide instituten, het Filosofisch-Theologisch Instituut St. Willibrord voor de priesteropleiding en het Theologisch Instituut St. Bonifatius voor de opleiding tot diaken en catechist en voor theologische vorming, sedert vele jaren geaffilieerd met de Pauselijke Universiteit van Lateranen. Deze band is niet enkel een garantie voor het academisch niveau van onze opleidingen maar verinnigt ook onze relatie tot de “universiteit van de Paus” (aldus de heilige Johannes Paulus II) en stelt ons in staat een internationale gemeenschap van onderwijs en studie te vormen.nieuws - donderdag, 9 oktober 2014
De Tiltenberg is de campus van het St. Willibrordinstituut en het St. Bonifatiusinstituut. Beide instituten zijn verbonden met de Pauselijke Lateraanse universiteit en hierdoor hebben studenten de gelegenheid de academische graden van Baccalaureus in de Gewijde Theologie en Baccalaureus en Licentiaat in de Godsdienstwetenschappen te verwerven.nieuws - donderdag, 3 maart 2011
Op 2 maart heeft de Decaan van de Pauselijke Lateraanse Universiteit de ‘thesaurus’ voor het baccalaureaatsexamen in de godsdienstwetenschappen aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen ‘St. Bonifatius’ goedgekeurd en de regels voor het baccalaureaatsexamen en het licentiaats examen vastgesteld.Staf Sint Bonifatius-instituut compleet
nieuws - dinsdag, 2 maart 2010
Kardinaal Agostino Vallini, Vicaris voor het bisdom Rome en Groot-Kanselier van de Pauselijke Lateraanse Universiteit heeft op 15 februari j.l. de rector van De Tiltenberg, mgr. dr. Jan W.M. Hendriks tot directeur van het hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen ‘Sint Bonifatius’ benoemd, dat met de Theologische Faculteit van de Lateraanse universiteit verbonden is.nieuws - woensdag, 11 november 2009
Naar aanleiding van mededelingen in de pers is de vraag gesteld het academisch karakter van De Tiltenberg nogmaals te verduidelijken. Dat doen we hierbij graag.Een bewogen week...
nieuws - zondag, 8 november 2009
De eerste novemberdagen vormden een bewogen week. Niet alleen voor de Tiltenberg maar ook voor de andere priesterstudenten, in het bijzonder voor de studenten van het Ariënskonvikt.... Een terugblik.27 Nieuwe studenten St. Bonifatius
nieuws - zaterdag, 10 oktober 2009
Het Sint Bonifatius-instituut mag zich dit jaar verheugen in 27 nieuwe studenten. Bij het begin van het nieuwe studiejaar zijn er nog enkele studenten bij gekomen, die zich in een laat stadium hadden aangemeld. Intussen kwam uit Rome het bericht dat de Pauselijke Lateraanse Universiteit de voorgestelde personen heeft goedgekeurd als vaste docenten van het Instituut.Ontmoetingen in de eeuwige stad...
nieuws - vrijdag, 24 april 2009
Ruim veertig deelnemers aan de Romereis van het Sint Bonifatius-instituut keerden woensdagavond 23 april voldaan terug van een weekje Rome. De ontmoetingen met elkaar, met 2000 jaar katholieke Kerk en met de levende Heer in de dagelijkse Eucharistie waren zeer verrijend. Ook ontmoetingen met dr. Antoine Bodar, zuster Anima Christi, algemeen rector Peter Willi van de geestelijke familie ‘Het Werk’, de medewerkers van de pauselijke Raad ‘Cor Unum’, rector magnificus mgr. Salvatore Fisichella en decaan mgr. Renzo Gerardi en niet te vergeten paus Benedictus XVI tijdens de algemene audiëntie maakten de reis onvergetelijk. Overal in Rome waren de mensen van De Tiltenberg te herkennen aan hun gele rugzakjes met witte opdruk.Sint Bonifatius gaat naar Rome
nieuws - maandag, 23 februari 2009
Op maandag 23 februari vond de informatie-avond plaats voor de Rome-reis van het Sint Bonifatius-instituut. Veertig personen hebben zich ingeschreven om in de week na Pasen af te reizen naar de eeuwige stad.nieuws - woensdag, 18 februari 2009
De Willibrorddag op 2 maart staat in het teken van het Sint Bonifatius-instituut. Het tienjarig bestaan wordt gevierd alsmede de oprichting en goedkeuring van dit instituut als Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen, verbonden met de Pauselijke Lateraanse Universiteit.De Tiltenberg biedt nu ook bachelordiploma voor leken
nieuws - woensdag, 21 januari 2009
Het Sint Bonifatiusinstituut van De Tiltenberg is door de Congregatie voor het Katholiek Onderwijs in Rome goedgekeurd. Het instituut is verbonden met de Pauselijke Lateraanse Universiteit, waarmee eerder de Priesteropleiding St. Willibrord al was geaffilieerd. Een en ander houdt in dat deze opleiding van diakens, catechisten en andere medewerkers in het pastoraat door Rome is erkend en dat de Lateraanse Universiteit toezicht houdt op het studieprogramma.nieuws - maandag, 29 september 2008
De priesteropleiding en het Sint Bonifatius-instituut zijn het nieuwe academisch jaar met een flink aantal nieuwe studenten begonnen: vier kandidaten begonnen aan de priesteropleiding vanuit het grootseminarie en twee vanuit het Redemptoris Mater-seminarie (Neocatechumenale Weg).