Zoeken

Zoek pagina's met de zoekwoorden:

én én


Zoekresultaten voor “diploma”

nieuws - maandag, 11 oktober 2021
Afgelopen woensdag 6 oktober heeft Wim Balk het Baccalaureaatsexamen gedaan en is hier met lof voor geslaagd. Het Baccalaureaatsexamen is voor Wim Balk, die als permanent diaken in de regio van Hilversum actief is, de afronding van de studie Theologie.Proficiat aan alle geslaagden!
nieuws - zondag, 4 juli 2021
Zaterdagmiddag 3 juli werd op De Tiltenberg het studiejaar van het Sint Bonifatiusinstituut afgesloten met de diploma-uitreiking. Twee studenten behaalden het Baccalaureaat in de Godsdienstwetenschappen van de Pauselijke Lateraanse Universiteit. De anderen behaalden het diploma van de basisopleiding (eerste twee jaar) in de major of minor vorm.nieuws - zaterdag, 10 oktober 2020
Het baccalaureaatsexamen van onze studenten Raquel Geerman en Hans van den Heuvel heeft op woensdag 7 november plaatsgevonden. Na het toelichten van hun scripties over Maria in Lumen Gentium, het document van Vaticanum II over de Kerk, en De theologie van de dood in het denken van Karl Rahner, werden de studenten ‘aan de tand’ gevoeld over een thema dat hun door loting was toegewezen.Interview in SamenKerk
nieuws - donderdag, 11 juli 2019
In de meest recente editie van bisdomblad SamenKerk staat een mooi interview door Jim Schilder met Diederik Wienen over het Bonifatiusinstituut aangevuld met getuigenissen van Gert Jan van der Wal en Monica Wildeboer.nieuws - vrijdag, 29 maart 2019
Zaterdag 23 maart was een bijzondere dag voor het Sint-Bonifatiusinstituut. De colleges op deze studiedag werden om 12.30 uur onderbroken voor de uitreiking van diploma’s aan een aantal studenten.Zaterdag 21 april
nieuws - maandag, 23 april 2018
Inmiddels is het alweer een traditie geworden om in april een Open Dag te houden voor belangstellenden in een studie aan het St. Bonifatiusinstituut. Op deze zonnige dag, temidden van de bloeiende bollenvelden, kwamen een twintigtal belangstellenden naar de Tiltenberg om geïnformeerd te worden over allerlei aspecten van de studie en om met (toekomstige) medestudenten te praten.Toegang ook via tiltenberg.org
nieuws - woensdag, 22 februari 2017
De nieuwe websites van het Willibrord­seminarie en het Sint Bonifatiusinstituut zijn actief. De website Tiltenberg.org is een portal geworden die toegang geeft tot verschillende websites die met het bisdom Haarlem-Amsterdam verbonden zijn. Nu wordt ook Arsacal onderhanden genomen!nieuws - zondag, 19 februari 2017
Hoogtepunt van onze studiedag op zaterdag 18 februari was ongetwijfeld de diploma’s en getuigschriften die een heel aantal van onze studenten mochten ontvangen voor de basisvorming theologie (minor of major variant) uit de handen van de directeur en studieprefect.info - vrijdag, 1 juli 2016
Overzicht van interessante links.nieuws - dinsdag, 15 maart 2016
Op woensdag 9 maart 2016 heeft diaken Erik Sengers uit handen van prof. dr. Marcel Sarot, decaan van de Tilburg School of Theology (links), het diploma Sacrae Theologiae Licentiatus uitgereikt gekregen.nieuws - donderdag, 8 oktober 2015
Op donderdag 8 oktober hebben op De Tiltenberg maar liefst negen studenten met goed gevolg hun Baccalaureaatsexamen afgelegd.nieuws - donderdag, 29 januari 2015
Zoals bekend zijn onze beide instituten, het Filosofisch-Theologisch Instituut St. Willibrord voor de priesteropleiding en het Theologisch Instituut St. Bonifatius voor de opleiding tot diaken en catechist en voor theologische vorming, sedert vele jaren geaffilieerd met de Pauselijke Universiteit van Lateranen. Deze band is niet enkel een garantie voor het academisch niveau van onze opleidingen maar verinnigt ook onze relatie tot de “universiteit van de Paus” (aldus de heilige Johannes Paulus II) en stelt ons in staat een internationale gemeenschap van onderwijs en studie te vormen.nieuws - donderdag, 9 oktober 2014
De Tiltenberg is de campus van het St. Willibrordinstituut en het St. Bonifatiusinstituut. Beide instituten zijn verbonden met de Pauselijke Lateraanse universiteit en hierdoor hebben studenten de gelegenheid de academische graden van Baccalaureus in de Gewijde Theologie en Baccalaureus en Licentiaat in de Godsdienstwetenschappen te verwerven.nieuws - woensdag, 11 november 2009
Naar aanleiding van mededelingen in de pers is de vraag gesteld het academisch karakter van De Tiltenberg nogmaals te verduidelijken. Dat doen we hierbij graag.De Tiltenberg biedt nu ook bachelordiploma voor leken
nieuws - woensdag, 21 januari 2009
Het Sint Bonifatiusinstituut van De Tiltenberg is door de Congregatie voor het Katholiek Onderwijs in Rome goedgekeurd. Het instituut is verbonden met de Pauselijke Lateraanse Universiteit, waarmee eerder de Priesteropleiding St. Willibrord al was geaffilieerd. Een en ander houdt in dat deze opleiding van diakens, catechisten en andere medewerkers in het pastoraat door Rome is erkend en dat de Lateraanse Universiteit toezicht houdt op het studieprogramma.