Zoeken

Zoek pagina's met de zoekwoorden:

én én


Zoekresultaten voor “theologie”

Zaterdag 2 maart - 10.00 uur - De Tiltenberg Vogelenzang
nieuws - donderdag, 15 februari 2024
Het is zover! Het Bonifatiusinstituut bestaat al ongeveer 20 jaar en we vinden het hoog tijd voor het organiseren van een Alumnidag voor oud-studenten en studenten die zo goed als afgestudeerd zijn. De dag zal plaats vinden op zaterdag 2 maart op de vertrouwde locatie op De Tiltenberg in Vogelenzang van 10.00 tot 14.00 uur.info - dinsdag, 30 januari 2024
Met een open blik op kerk, wereld en maatschappij, diverse ontwikkelingen op vlak van filosofie, theologie, geloof en spiritualiteit staat de bibliotheek in dienst van de belangrijkste opdracht van het grootseminarie: de priesteropleiding van het bisdom Haarlem, de vorming van diakens, pastoraal werkers en catechisten.nieuws - zaterdag, 5 augustus 2023
De voorbereidingen voor het nieuwe collegejaar lopen. Een belangrijk moment is dat we de nieuwe studiegids kunnen presenteren voor het studiejaar 2023/2024. De eerste collegedag zal plaatsvinden op zaterdag 3 september op De Tiltenberg.Zaterdag 3 september - 9.00 uur - De Tiltenberg Vogelenzang
nieuws - woensdag, 24 augustus 2022
Op zaterdag 3 september 2022 begint op De Tiltenberg het nieuwe studiejaar van het Sint-Bonifatiusinstituut. Na de zomervakantie hopen we met frisse moed de draad van de studie weer op te pakken. De bisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr. J.W.M. Hendriks, zal het collegejaar openen door om 9.00 uur voor te gaan in de Eucharistieviering. Daarna vindt de eerste collegedag plaats.info - dinsdag, 23 augustus 2022
Overzicht van docenten.nieuws - dinsdag, 26 juli 2022
De voorbereidingen voor het nieuwe collegejaar lopen. Een belangrijk moment is dat we de nieuwe studiegids kunnen presenteren voor het studiejaar 2022/2023. De eerste collegedag zal plaatsvinden op zaterdag 3 september op De Tiltenberg.nieuws - maandag, 11 oktober 2021
Afgelopen woensdag 6 oktober heeft Wim Balk het Baccalaureaatsexamen gedaan en is hier met lof voor geslaagd. Het Baccalaureaatsexamen is voor Wim Balk, die als permanent diaken in de regio van Hilversum actief is, de afronding van de studie Theologie.info - vrijdag, 23 juli 2021
Bla.Het is mogelijk (in deeltijd) theologie te studeren aan de Tiltenberg, ook zonder priester, diaken, catechist of pastoraal werker te willen worden.Om je geloof te verdiepen en/of je voor te bereiden op een functie in de kerk
nieuws - vrijdag, 23 juli 2021
Heb je belangstelling voor een studie theologie en wil je je geloof verdiepen? Dan is een studie aan het Bonifatiusinstituut iets om te overwegen. Het Bonifatiusinstituut is een deeltijdopleiding, gevestigd op De Tiltenberg in Vogelenzang, waar de colleges voornamelijk op zaterdagen georganiseerd worden.Proficiat aan alle geslaagden!
nieuws - zondag, 4 juli 2021
Zaterdagmiddag 3 juli werd op De Tiltenberg het studiejaar van het Sint Bonifatiusinstituut afgesloten met de diploma-uitreiking. Twee studenten behaalden het Baccalaureaat in de Godsdienstwetenschappen van de Pauselijke Lateraanse Universiteit. De anderen behaalden het diploma van de basisopleiding (eerste twee jaar) in de major of minor vorm.nieuws - zaterdag, 10 oktober 2020
Het baccalaureaatsexamen van onze studenten Raquel Geerman en Hans van den Heuvel heeft op woensdag 7 november plaatsgevonden. Na het toelichten van hun scripties over Maria in Lumen Gentium, het document van Vaticanum II over de Kerk, en De theologie van de dood in het denken van Karl Rahner, werden de studenten ‘aan de tand’ gevoeld over een thema dat hun door loting was toegewezen.Zaterdag 5 september 2020
nieuws - vrijdag, 4 september 2020
Op zaterdag 5 september opent het Bonifatiusinstituut het studiejaar van de theologieopleiding met een Eucharistieviering op De Tiltenberg. Hoofdcelebrant van de Eucharistieviering is de bisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr. J. Hendriks.Zaterdag 2 mei - 10.30 tot ~12.30 uur
nieuws - woensdag, 29 april 2020
Door het coronavirus organiseert het Bonifatiusinstituut dit jaar in plaats van een fysieke een Online Open Dag op zaterdag 2 mei via de livestream van de kathedraal.nieuws - maandag, 26 augustus 2019
De eerste studiedag (zaterdag 31 augustus 2019) van het Sint Bonifatiusinstituut, verbonden met de Pauselijke Lateraanse Universiteit, staat weer voor de deur.Interview in SamenKerk
nieuws - donderdag, 11 juli 2019
In de meest recente editie van bisdomblad SamenKerk staat een mooi interview door Jim Schilder met Diederik Wienen over het Bonifatiusinstituut aangevuld met getuigenissen van Gert Jan van der Wal en Monica Wildeboer.Zaterdag 11 mei - 9.00 uur - Vogelenzang
nieuws - dinsdag, 7 mei 2019
Op zaterdag 11 mei 2019 is er een open dag waarop je kunt kennismaken met het Bonifatiusinstituut. Een dagdeel of een hele dag kennismaken met studenten en docenten op een plek waar geloof en studie hand in hand gaan. Je bent van harte welkom op deze open dag!Zaterdag 11 mei - 10.30 tot 16.00 uur
nieuws - zaterdag, 9 maart 2019
Wil je sterker staan in jouw geloof, krachtiger om anderen te helpen hun weg te vinden in het geloof? Kom dan naar de Open Dag van het St. Bonifatius Instituut op zaterdag 11 mei 2019. De dag begint om 9.00 uur met de Lauden en de Eucharistie­viering; het programma van de Open Dag begint om 10.30 uur.info - woensdag, 5 december 2018
Naast de verschillende opleidingen worden er op de Tiltenberg ook verscheidene cursussen, seminars, workshops en dergelijke gegeven.Convenant tussen Bisdommen ’s-Hertogenbosch en Haarlem-Amsterdam
nieuws - woensdag, 24 oktober 2018
De bisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr. J. Punt, zet zijn handtekening onder een convenant tussen de bisdommen ’s-Hertogenbosch en Haarlem-Amsterdam (zie foto). Eerder deed Mgr. G. de Korte van het bisdom Den Bosch al hetzelfde.Zaterdag 21 april - 10.30 tot 16.00 uur
nieuws - donderdag, 22 februari 2018
Wil je sterker staan in jouw geloof, krachtiger om anderen te helpen hun weg te vinden in het geloof? Kom dan naar de Open dag van het St. Bonifatius Instituut op zaterdag 21 april 2018. De dag begint om 9.00 uur met de Lauden (Gezamenlijk ochtengebed) en de Eucharistie­viering.info - maandag, 19 februari 2018
Overzicht van recente onderwijs- en onderzoekspublicaties vanwege de instituten, de centra en de docenten, verbonden aan de Tiltenberg.nieuws - dinsdag, 9 januari 2018
Het Grootseminarie St. Willibrord van Bisdom Haarlem-Amsterdam organiseert i.s.m. Gastenhuis/ conferentiecentrum Onze Lieve Vrouw ter Nood een Studiedag over Nieuwe Evangelisatie op maandag 19 februari 2018 te Heiloo. Spreker is Dr. Ralph Martin.Pater Beckers vertrekt naar Australië
nieuws - zondag, 25 juni 2017
Zaterdag 24 juni namen studenten van het Sint Bonifatiusinstituut afscheid van spirituaal pater Bart Beckers S.J. die in Australië aan zijn tertiaat gaat beginnen, een jaar van vooral geestelijke verdieping dat in de sociëteit van Jezus (Jezuïeten) is voorzien. De spirituaal neemt een belangrijke plaats in de opleiding in.nieuws - zaterdag, 20 mei 2017
Op zaterdag 20 mei hielden we een open dag voor mensen die kennis willen maken met de theologische opleiding die daar geboden wordt. Ruim twintig geïnteresseerden waren gekomen om deze deeltijdstudie te proeven.Zaterdag 20 mei • 8.45 uur • De Tiltenberg
nieuws - dinsdag, 2 mei 2017
Op zaterdag 20 mei 2017 is er een open dag waarop je kunt kennismaken met het Bonifatius instituut. Een dagdeel of een hele dag kennismaken met studenten en docenten op een plek waar geloof en studie hand in hand gaan. Je bent van harte welkom op deze open dag!Zaterdag 20 mei • 9.00 tot 16.00 uur
nieuws - maandag, 20 maart 2017
Wil je sterker staan in jouw geloof, krachtiger om anderen te helpen hun weg te vinden in het geloof? Kom dan naar de Open dag van het St. Bonifatius Instituut op zaterdag 20 mei 2017. De dag begint om 9.00 uur met de Lauden (Gezamenlijk ochtengebed) en de Eucharistieviering.nieuws - zondag, 19 februari 2017
Hoogtepunt van onze studiedag op zaterdag 18 februari was ongetwijfeld de diploma’s en getuigschriften die een heel aantal van onze studenten mochten ontvangen voor de basisvorming theologie (minor of major variant) uit de handen van de directeur en studieprefect.nieuws - donderdag, 9 februari 2017
Het bedienen van het sacrament van de H. Eucharistie vraagt een waardige en respectvolle houding. Het is het sacrament bij uitstek waarin de mensen Christus onze Heer ontmoeten en waar ze kracht uit putten. Vanaf 11 maart 2017 wordt weer een cursus verspreid over drie middag gehouden in de Tiltenberg.info - zondag, 31 juli 2016
Eind 1998 werd een begin gemaakt met de opleiding van permanente diakens, catechisten en andere gelovigen die hun theologische kennis willen verdiepen en meestal ook binnen de kerk werkzaam en dienstbaar willen zijn.info - vrijdag, 1 juli 2016
Het ambt van diaken vinden we al in de jonge kerk. De twaalf apostelen lieten zeven mannen ‘van goede faam, vol van geest en wijsheid’ door handoplegging en gebed delen in hun taak om de behoeftigen in de christelijke gemeenschap te ondersteunen. In hen heeft de traditie de eerste diakens gezien. We zien diakens in het Nieuwe Testament mensen binnenleiden in het geloof door de Blijde Boodschap te verkondigen en het doopsel toe te dienen. De zorg voor armen en zwakkeren heeft van oudsher tot het werkveld van de diaken behoord. In de kerk staat hij voor de zorg van de christelijke gemeenschap voor mensen in nood. In de samenleving getuigt hij door zijn woord en zijn leven van het geloof.info - vrijdag, 1 juli 2016
Voor toekomstige pastoraal werkers is er een speciaal toeleidingsprogramma, waardoor zij met een beperkt programma in drie jaar tijd hun theologiestudie enigszins kunnen aanvullen, geestelijke vorming kunnen ontvangen en kennis kunnen maken met de diensten van het bisdom Haarlem.info - vrijdag, 1 juli 2016
Informatie over de stappen om catechist te worden.info - vrijdag, 1 juli 2016
De eeuwen door hebben mensen naar manieren gezocht om het geloof niet alleen in het kerkgebouw, maar ook in het leven van alle dag, in hun denken en doen, te beleven. Uit de spirituele schat van de katholieke Kerk laten deskundigen u in deze cursus kennis maken met diverse spiritualiteiten.info - vrijdag, 1 juli 2016
Het bedienen van het sacrament van de H. Eucharistie vraagt een waardige en respectvolle houding. Het is het sacrament bij uitstek waarin de mensen Christus onze Heer ontmoeten en waar ze kracht uit putten.info - vrijdag, 1 juli 2016
Een overzicht van een selectie van publicaties van Dr. R.G.M. Gouw.info - vrijdag, 1 juli 2016
Een overzicht van een selectie van publicaties.info - vrijdag, 1 juli 2016
Een overzicht van een selectie van publicaties.nieuws - donderdag, 17 september 2015
Op 8 oktober a.s. vinden er weer baccalaureaatsexamens plaats op de Tiltenberg. Vijf studenten (Jan-Jaap van Peperstraten, Eli Stok, Broeder Steve Purperhart osb, Mariusz Momot en Andrea Geria) van het Filosofisch-Theologisch Instituut Sint Willibrord ten dienste van de priesteropleiding en vier studenten van het St. Bonifatiusinstituut (Bart Jansen, Gert-Jan van der Wal, Elisabeth Peters en Annelies Cremers) zullen, Deo volente, hun baccalaureaatsexamens in respectievelijk de Theologie en de Godsdienstwetenschappen met goed gevolg afronden.nieuws - donderdag, 9 oktober 2014
De Tiltenberg is de campus van het St. Willibrordinstituut en het St. Bonifatiusinstituut. Beide instituten zijn verbonden met de Pauselijke Lateraanse universiteit en hierdoor hebben studenten de gelegenheid de academische graden van Baccalaureus in de Gewijde Theologie en Baccalaureus en Licentiaat in de Godsdienstwetenschappen te verwerven.nieuws - maandag, 20 januari 2014
Op zaterdagmiddag 18 januari is, na een lange periode van ziekte die hij samen met zijn echtgenote Lisette in groot geloof en overgave heeft gedragen, onze dierbare collega en docent Stefan van Aken overleden.nieuws - zaterdag, 27 oktober 2012
Onze voormalige docent en staflid van het Filosofisch-Theologisch Instituut St. Willibrord en studieprefect en vice-directeur van het St. Bonifatiusinstituut drs. Ben Hartmann heeft een nieuwe benoeming aanvaard als secretaris-generaal van het bisdom Breda.nieuws - woensdag, 19 oktober 2011
Op 12 november aanstaande hoopt de Bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. dr. Jozef M. Punt, zes mannen tot diaken te wijden: vier permanent diakens en twee transeünte diakens, wat wil zeggen dat zij bestemd zijn om later priester te worden gewijd.De diakenwijding vindt plaats in de St. Vituskerk, Emmastraat 7 te Hilversum en begint om 10.30 uur. Na afloop is er gelegenheid de nieuwe diakens te feliciteren.nieuws - donderdag, 3 maart 2011
Op 2 maart heeft de Decaan van de Pauselijke Lateraanse Universiteit de ‘thesaurus’ voor het baccalaureaatsexamen in de godsdienstwetenschappen aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen ‘St. Bonifatius’ goedgekeurd en de regels voor het baccalaureaatsexamen en het licentiaats examen vastgesteld.nieuws - woensdag, 11 november 2009
Naar aanleiding van mededelingen in de pers is de vraag gesteld het academisch karakter van De Tiltenberg nogmaals te verduidelijken. Dat doen we hierbij graag.Een bewogen week...
nieuws - zondag, 8 november 2009
De eerste novemberdagen vormden een bewogen week. Niet alleen voor de Tiltenberg maar ook voor de andere priesterstudenten, in het bijzonder voor de studenten van het Ariënskonvikt.... Een terugblik.Sint Bonifatius start met 24 nieuwe studenten
nieuws - zondag, 30 augustus 2009
Zaterdag 29 augustus werd het nieuwe studiejaar van het Sint Bonifatius-instituut op De Tiltenberg geopend. Dit instituut biedt een theologische opleiding op zaterdagen (minor) en enkele studieweken (voor wie ook de major-variant volgt) volgens het kerkelijke programma van een Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen.Ontmoetingen in de eeuwige stad...
nieuws - vrijdag, 24 april 2009
Ruim veertig deelnemers aan de Romereis van het Sint Bonifatius-instituut keerden woensdagavond 23 april voldaan terug van een weekje Rome. De ontmoetingen met elkaar, met 2000 jaar katholieke Kerk en met de levende Heer in de dagelijkse Eucharistie waren zeer verrijend. Ook ontmoetingen met dr. Antoine Bodar, zuster Anima Christi, algemeen rector Peter Willi van de geestelijke familie ‘Het Werk’, de medewerkers van de pauselijke Raad ‘Cor Unum’, rector magnificus mgr. Salvatore Fisichella en decaan mgr. Renzo Gerardi en niet te vergeten paus Benedictus XVI tijdens de algemene audiëntie maakten de reis onvergetelijk. Overal in Rome waren de mensen van De Tiltenberg te herkennen aan hun gele rugzakjes met witte opdruk.De Tiltenberg biedt nu ook bachelordiploma voor leken
nieuws - woensdag, 21 januari 2009
Het Sint Bonifatiusinstituut van De Tiltenberg is door de Congregatie voor het Katholiek Onderwijs in Rome goedgekeurd. Het instituut is verbonden met de Pauselijke Lateraanse Universiteit, waarmee eerder de Priesteropleiding St. Willibrord al was geaffilieerd. Een en ander houdt in dat deze opleiding van diakens, catechisten en andere medewerkers in het pastoraat door Rome is erkend en dat de Lateraanse Universiteit toezicht houdt op het studieprogramma.nieuws - donderdag, 20 november 2008
Vrijdag 21 november verschijnt het eerste deel van de Tiltenbergstudies, een reeks boeken over theologische en verwante onderwerpen, die verschijnen onder verantwoordelijkheid van het St. Willibrord-instituut voor de filosofische en theologische vorming van de priesterkandidaten en het St. Bonifatius-instituut voor de vorming van diakens, catechisten en andere medewerkers.nieuws - maandag, 29 september 2008
De priesteropleiding en het Sint Bonifatius-instituut zijn het nieuwe academisch jaar met een flink aantal nieuwe studenten begonnen: vier kandidaten begonnen aan de priesteropleiding vanuit het grootseminarie en twee vanuit het Redemptoris Mater-seminarie (Neocatechumenale Weg).