Buitengewoon bedienaar van de H. Communie

Buitengewoon bedienaar van de H. Communie

Het bedienen van het sacra­ment van de H. Eucha­ris­tie vraagt een waar­dige en respect­volle hou­ding. Het is het sacra­ment bij uitstek waarin de mensen Christus onze Heer ont­moe­ten en waar ze kracht uit putten.

Deze cursus wil degenen die betrokken zijn bij de dienst van de H. Eucha­ris­tie de bagage geven om dat goed en waar­dig te doen. Dit zal gebeuren door kennis aan te reiken over de liturgie, theo­lo­gie en ge­schie­de­nis van de Eucha­ris­tie alsmede het prak­tische oefenen van taken.

Bedoeld voor: ie­der­een die wel eens de H. Communie uitreikt, de zieken­com­mu­nie brengt, of uit­stel­ling van het Aller­hei­ligste ver­zorgt. 

Cursuslei­ding

De cursus wordt gegeven door pastoor drs. F. Bun­scho­ten.

Data

  • 11 maart 2017
  • 8 april 2017
  • 6 mei 2017

Steeds van 14.00 tot 16.00 uur

Cursusbijdrage

Voor kostendek­king wordt een bijdrage gevraagd van € 15 (inclusief cursus­ma­te­riaal).

Aanmel­ding