Dr. A.J.T. van den Hout

Dr. A.J.T. van den Hout

Eschato­lo­gie
Christo­lo­gie
Genadeleer
Latijn I

Publi­ca­ties

  • Het boek ‘Jezus van Nazareth’ van Bene­dic­tus XVI: geloofs­over­dracht in een kri­tische tijd, in: Voor een missio­naire Kerk, red. B. Putter & J. Vijgen, Vo­ge­len­zang 2010, 18-42 (Tilten­berg Studies 5)
  • Genadeleer. Cursus t.b.v. stu­den­ten in het vak Theo­lo­gische Anthropo­lo­gie II. Filo­so­fisch-Theo­lo­gisch Instituut St. Wil­li­brord. De Tilten­berg, Vo­ge­len­zang, 2006 - 89 p.
  • La natura teologica della Conferenza epis­co­pale. Pontificia Università Lateranense. Tesi di licenza in Sacra Teologia con specializzazione in Ecclesiologia, Roma, 2002 - 38 p.
  • Pleiten binnen de moge­lijk­he­den van het canoniek recht, in: T.A.W. Sterk, H.J. Snij­ders e.a., Asser­tief! Dertien wijzen van pleiten (75 jaar Leids Juri­disch Pleitdispuut Tobias Asser), Jong­bloed, Den Haag-Leiden, 1999, pp. 102-108.
  • L'ecclesialità del processo contenzioso-ordinario e del contenzioso-amministrativo, Pontificio Ateneo della Santa Croce, Thesis ad Doctoratum in Iure Canonico totaliter edita, Roma, 1998 - 330 p.
  • Volksla­tijn in de preken van Au­gus­ti­nus. Katho­lie­ke Uni­ver­si­teit Nijmegen. Doctorale scriptie, Nijmegen 1988 - 90 p.