Dr. G.J.C. Snoek (* 1934 - † 2010)

Patro­lo­gie

Publi­ca­ties (selectie)

  • Woord- en communie­vie­ring in ver­bon­den­heid met de eucha­ris­tie­vie­ring, in: Tijd­schrift voor Liturgie 91 (2007) 170-186.
  • De passiespelen te Oberammergau in 2000, in: Tijd­schrift voor Theo­lo­gie 41 (2001) 167-186
  • Medieval piety from relics to the eucha­rist: a process of mutual interaction, Brill, Leiden, 1995, 465 p.
  • De eucha­ris­tie- en reliek­ver­ering in de Mid­del­eeuwen: de mid­del­eeuwse eucha­ris­tie-devotie en reliek­ver­ering in on­der­lin­ge samenhang, Am­ster­dam 1989, 434 p.