Dr. R.G.M. Gouw

Exegese

Publi­ca­ties:

 • Sterven als Jezus, de dood van Stefanus (Hd. 7, 54-60), in: Communio. Inter­na­tio­naal katho­liek tijd­schrift 37 (2012) 369-377.
 • Paulus en het oor­deel. Eschato­lo­gie in het begin van de eerste Korintiërsbrief, in: Communio. Inter­na­tio­naal katho­liek tijd­schrift 37 (2012) 28-28
 • Dubbele Hemel­vaart, in: Communio. Inter­na­tio­naal katho­liek tijd­schrift 36 (2011) 4-17
 • Afgebroken maar niet afge­schre­ven. Israel in de Romeinen­brief (Rom. 9-11), in: Communio. Inter­na­tio­naal katho­liek tijd­schrift 35 (2010) 323-334
 • De mis­sio­na­ris als pries­ter. Cultische beel­den in Rom. 15, 16, in: Voor een missio­naire Kerk, red. B. Putter & J. Vijgen, Vo­ge­len­zang 2010, 4-17 (Tilten­berg Studies 5) 
 • De parabel van het onkruid tussen de tarwe in zijn context. Pleidooi voor tole­ran­tie?, in: Communio. Inter­na­tio­naal katho­liek tijd­schrift 34 (2009) 364-375.
 • Christo­lo­gie bij Paulus, in: Communio. Inter­na­tio­naal katho­liek tijd­schrift 33 (2008) 347-360.
 • Transfiguratie in gedaanten : De synoptici over Jezus' gedaante­ver­an­de­ring, in: Communio. Inter­na­tio­naal katho­liek tijd­schrift 33 (2008) 29-43.
 • Hoe eucha­ris­tisch is het "brood uit de hemel". Johannes 6 en de Eucha­ris­tie, in: Communio. Inter­na­tio­naal katho­liek tijd­schrift 31 (2006) 354-365.
 • Bijbel­ver­ta­ling na “Liturgiam authenticam”, in: Communio. Inter­na­tio­naal katho­liek tijd­schrift 28 (2003) 55-65.
 • Onder­zoekt alles..., R. Gouw en N. Stienstra (red.), Utrecht 1992
 • Hagar and Isaac (Gal. 4:21-31) an allegory around Jerusalem, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1995