Cursus voor lectoren

De taak van lector/ lectrice vraagt om een goede toerusting en voor­bereiding. Vele dames en heren in ons bisdom hebben de bijzondere taak op zich willen nemen om het Woord van God in een eerste en/of tweede lezing zó voor te dragen dat anderen er door worden geraakt en desgewenst een overweging te verzorgen.

Het is de Kerk er alles aangelegen dat dit gedaan wordt vanuit een gelovige levenshouding, met een gedegen kennis van de heilige Schrift en met een goede voordracht en dictie. Op veel plaatsen draagt de lector/lectrice ook zorg voor de tussenpsalm, de voorbeden en de mis/ gebedsintenties. Ook hiervoor worden nuttige handreikingen meegegeven.

Deze cursus staat open voor hen, die door hun pastoor hiertoe worden voorgedragen.

Data en Locatie

  • 2 februari 2019 - 14.00 -16.00 uur
  • 23 februari 2019 - 14.00 -16.00 uur
  • 2 maart 2019 - 14.00 -16.00 uur
  • 9 maart 2019 - 14.00- 16.00 uur

Details

locatie: De Tiltenberg, Zilkerduinweg 375, Vogelenzang
cursusbijdrage: € 25,- per persoon (inclusief cursusmateriaal)
formulier: Formulier cursus Lector 2019