Cursus voor lectoren

Cursus voor lectoren

De taak van lector/ lectrice vraagt om een goede toerus­ting en voor­be­rei­ding. Vele dames en heren in ons bisdom hebben de bij­zon­dere taak op zich willen nemen om het Woord van God in een eerste en/of tweede lezing zó voor te dragen dat anderen er door wor­den geraakt en desgewenst een over­we­ging te ver­zorgen.

Het is de Kerk er alles aan­ge­le­gen dat dit gedaan wordt vanuit een gelo­vi­ge levens­hou­ding, met een gedegen kennis van de heilige Schrift en met een goede voor­dracht en dictie. Op veel plaatsen draagt de lector/lectrice ook zorg voor de tussenpsalm, de voor­beden en de mis/ gebeds­in­ten­ties. Ook hier­voor wor­den nut­tige hand­rei­kingen meege­ge­ven.

Deze cursus staat open voor hen, die door hun pastoor hiertoe wor­den voor­ge­dragen.

Data

  • zater­dag 14 maart 2020 - 14.00-16.00 uur
  • zater­dag 25 april 2020 - 14.00-16.00 uur
  • zater­dag 9 mei 2020 - 14.00-16.00 uur
  • zater­dag 6 juni 2020 - 14.00-16.00 uur

Details

locatie: De Tilten­berg, Zil­ker­duin­weg 375, Vo­ge­len­zang
cursusbijdrage: € 25,- per persoon (inclusief cursus­ma­te­riaal)
formulier: Formulier cursus Lector 2020