Links

Links

Bisdom Haarlem-Amsterdam

Het Sint-Willibrord­semi­narie is de priester­opleiding van het Bisdom Haarlem-Amsterdam.

Groot­semi­narie St. Willibrord

Het Groot­semi­narie St. Willibrord is de priester­opleiding van Bisdom Haarlem-Amsterdam.

Pauselijke Lateraanse Universiteit

Het Theologisch Instituut St. Willibrord is sinds 2008 geassocieerd met de Pauselijke Lateraanse Universiteit (Vaticaanstad). HIerdoor kunnen studenten een erkend diploma van Baccalaureaat in de Godsdienst­weten­schappen verwerven.

Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk

Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) heeft tot doel de kennis en toepassing van deze leer die een rechtvaardige opbouw van de samenleving beoogt, te verbreiden.

Mgr. Hendriks - Arsacal

Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks, hulpbisschop van Bisdom Haarlem-Amsterdam, heeft een eigen website onder de naam van zijn titulair bisdom.

R.K.-Kerk in Nederland

Op deze algemene website van de Nederlandse Kerkprovincie is een overzicht te vinden van de organisatie en het leven van de Katholieke Kerk in Nederland.

Neocatechumenale Weg

Een deel van de studenten die in het Willibrordhuis de priester­opleiding volgt, heeft zijn roeping gevonden in het kader van een geloofsverdieping door het volgen van de Neocatechumenale Weg.

RKDocumenten

Website van Stichting Interkerk met een schat aan kerkelijke documenten in een goed toegankelijke website.