Studiejaar St. Bonifatius afgesloten

gepubliceerd: zondag, 5 juli 2009

Zater­dag 4 juli is het studie­jaar van het Sint Boni­fa­tius-instituut afgesloten. De laatste zonovergoten week waren er studie­da­gen voor het major-pro­gram­ma dat opleidt voor het Bac­ca­lau­reaat in de gods­dienst­we­ten­schap­pen. Zater­dag was een dag voor major en minor die voor wie wilde werd afgesloten met een gezellige maal­tijd in een nabij­ge­le­gen wok-restaurant.

Het nieuwe studie­jaar begint op 29 au­gus­tus a.s.. In de zomer­va­kan­tie is er echter steeds iemand be­schik­baar op De Tilten­berg om moge­lijke toe­koms­tige stu­den­ten aan het semi­na­rie of het Sint bo­ni­fa­tius-instituut van de nodige in­for­ma­tie te voor­zien.