Vormingsprogramma - Sophia Kuby - Communicatie

Maandag 6 maart • 12.00 uur

gepubliceerd: dinsdag, 31 januari 2017
Mw. Sophia Kuby
Mw. Sophia Kuby (foto: Wim Koopman)

In het kader van het vor­mings­pro­gramma van het Theo­lo­gisch Instituut St. Boni­fa­tius komt Sophia Kuby, directeur van Alliance Defen­ding Freedom (ADF) op maan­dag 6 maart 2017 spreken over com­mu­ni­ca­tie.

Pro­gram­ma

12.10 uur: Mw. Sophia Kuby: Com­mu­ni­ca­tie/ Media­trai­ning (uitleg)
13.45 uur: pauze
15.15 uur: Mw. Sophia Kuby: Idem (oefe­ning)
16.45 uur: Wil­li­brord­le­zing door Mw. Sophia Kuby over vrij­heid van meningsui­ting in Europees ver­band en andere actuele on­der­wer­pen
18.00 uur: Vespers en heilige Mis
Aan­slui­tend: Buffet­maal­tijd