Navorming - Drs. J.W.M.C. van Reisen over Augustinus

Maandag 2 oktober - 12.00 uur

gepubliceerd: woensdag, 20 september 2017
Augustinus
Augustinus

Door het jaar wor­den mid­da­gen van navor­ming gehou­den voor onze diakens en cate­chisten. Deze navor­ming vindt steeds plaats op de eerste maan­dag van de maand.

Maan­dag 2 ok­to­ber (locatie Heiloo)

12.10-13.40 uur: Drs. J.W.M.C. van Reisen over Au­gus­ti­nus
15.30 uur: Wil­li­brord­le­zing Drs. J.W.M.C. van Reisen: Au­gus­ti­nus
18.00 uur: Vespers en heilige Mis
Aan­slui­tend: Buffet­maal­tijd

Locatie

De locatie is het Dio­ce­saan Centrum Onze Lieve Vrouw ter Nood, Hoogeweg 65 te Heiloo.