Verslag van een geslaagde open dag

Zaterdag 21 april

gepubliceerd: maandag, 23 april 2018

Inmiddels is het alweer een traditie geworden om in april een Open Dag te houden voor belang­stel­lenden in een studie aan het St. Bo­ni­fa­tius­insti­tuut. Op deze zonnige dag, temidden van de bloeiende bollenvelden, kwamen een twintigtal belang­stel­lenden naar de Tiltenberg om geïnformeerd te worden over allerlei aspecten van de studie en om met (toekomstige) mede­stu­denten te praten.

Niet alleen het zonnige weer maar ook de uit­rei­king van diploma’s aan een aantal studenten maakten deze dag van ontmoeting, informatie en gebed tot een hoopvolle teken. Mgr. Jan Hendriks, hulp­bis­schop van Haarlem-Amsterdam, was erbij om deze diploma’s uit te reiken en hij schreef op zijn website www.arsacal.nl volgend verslag. Daaronder volgt nog een uitgebreide foto-impressie van deze geslaagde dag.

“Zaterdag 21 april was een zonnige dag en dus werd besloten de diploma-uit­rei­king voor de studenten van het Sint Bo­ni­fa­tius-instituut buiten te doen. Het was tevens Open Dag en goed twintig geïn­te­res­seerden waren geko­men om kennis te maken met de opleiding. Een kort verslag.

Tegen half één 's middags begon de uit­rei­king van de certificaten en diploma's aan acht cursisten. Zij studeren naast hun werk (vooral op een aantal zaterdagen) aan het Sint Bo­ni­fa­tius-instituut waar zij uit­ein­de­lijk zelfs een bac­ca­lau­reaat en een licentiaat in de godsdienst­weten­schappen kunnen halen. Die diploma's worden gegeven op gezag van de Pauselijke Lateraanse Uni­ver­si­teit waarmee het instituut verbonden is na een eind­examen voor een gecomitteerde van ie Uni­ver­si­teit.

Op de weg daar naar toe behalen de stu­den­ten echter certificaten of diploma's voor gedeelten van de studie die op zich ook een afgeronde eenheid vormen. Na twee jaar wordt een basis­vor­ming afgesloten, na vijf jaar een minor-opleiding. Een student kan dus ook besluiten te stoppen na het behalen van zo'n deel-certificaat. Of iemand verder gaat hangt natuurlijk van veel factoren af, zoals de per­soon­lijke situatie van de cursist, maar over het algemeen is er veel enthousiasme om door te gaan en het af te maken. Verder kunnen studenten kiezen voor de minor- of de major-vorm al naar gelang de tijd die zij vrij kunnen maken en de keuze die zij zelf maken. Het gaat niet alleen om een studie, ook het gemeen­schapsaspect en de eigen geloofsweg zijn belangrijk. Daaraan wordt aandacht besteed door gezamenlijke gebedstijden en een aanbod van geestelijke leiding en stille dagen.

Bij de uit­rei­king van de diploma's was directeur dr. Jörgen Vijgen aanwezig (naast mij op de foto's) evenals vicaris drs. Gerard Bruggink (fotograferend voor de website van het instituut), studieprefect drs. Diederik Wienen (die de meeste van deze foto's heeft gemaakt) en spirituaal pastoor Anton Overmars.

Ondanks het bloemencorso lukte het me prima om de Tiltenberg in Vogelenzang - waar de opleiding gevestigd is, tijdig te bereiken. Daar mocht ik een certificaat uitreiken aan twee mensen die de vijfjarige minor-opleiding hebben afgesloten: Jos van bellen en Paul Liesker; Lisette Block kreeg een certificaat voor de basis­vor­ming major; Regina Parker het certificaat voor auditor basis­vor­ming minor en voor de reguliere afsluiting van de basis­vor­ming minor kregen Carola van der meeren, Patrick Gunther, Peter Cammaert en Marilyn van Rijn het diploma.

Van harte feliciteer ik hen allen!”


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.