Welkom op het Sint Bonifatiusinstituut

Zaterdag 11 mei - 9.00 uur - Vogelenzang

gepubliceerd: dinsdag, 7 mei 2019

Op zater­dag 11 mei 2019 is er een open dag waarop je kunt kennis­ma­ken met het Boni­fa­tius­in­sti­tuut. Een dag­deel of een hele dag kennis­ma­ken met stu­den­ten en docenten op een plek waar geloof en studie hand in hand gaan. Je bent van harte welkom op deze open dag!

Het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut

Theo­lo­gie stu­de­ren is sterker wor­den, sterker in je eigen geloof, krachti­ger om anderen te helpen hun weg in het geloof te vin­den. Het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut geeft vele moge­lijk­he­den om je te verdiepen in het katho­lie­ke geloof: van korte cursussen tot het in deel­tijd behalen van een bachelor of master in de theo­lo­gie. De colleges en cursussen vin­den (voor­na­me­lijk) op zater­dag plaats.

De Tilten­berg

De Tilten­berg is een prach­tig en sfeer­vol gebouw, dichtbij de duinen in Vo­ge­len­zang (ten zui­den van Haar­lem) en is per auto of met het open­baar ver­voer te bereiken.

Pro­gram­ma

8.45 uur Binnen­komst en welkom
9.00 uur Lauden (Ge­za­men­lijk ochtend­ge­bed) en Eucha­ris­tie­vie­ring
10.00 uur Koffie/thee
10.15 uur College Ker­ke­lijke Do­cu­menten Mgr. Hendriks
11.10 uur Welkom door directeur J. Vijgen en korte kennis­ma­kingsronde
11.30 uur Over theo­lo­gie stu­de­ren op de Tilten­berg
(Rector Bruggink)
11.55 uur Prak­tische zaken, wat zijn de moge­lijk­he­den voor
stu­de­ren aan het Boni­fa­tius­in­sti­tuut? (studieprefect Diederik Wienen)
12.30 uur gelegen­heid voor vragen stellen
13.35 uur Ge­tui­ge­nissen door stu­den­ten
14.00 uur Theo­lo­gie stu­de­ren Gelegen­heid voor gesprek n.a.v. ge­tui­ge­nissen
14.20 uur Theo­lo­gie stu­de­ren en gees­te­lijk leven, een toelich­ting door één van de spi­ri­tu­aals van de oplei­ding
14.40 uur Gelegen­heid voor vragen en afslui­ting
15.00 uur Einde

Details

datum: zater­dag 11 mei 2019
tijd: van 8.45 tot 15.00 uur
locatie: De Tilten­berg, Zil­ker­duin­weg 375, Vo­ge­len­zang
flyer: download hier de digitale flyer (pdf)