Studiegids 2020 / 2021

gepubliceerd: zaterdag, 1 augustus 2020

Bij aan­vang van het nieuwe studie­jaar presen­te­ren we de nieuwe Studiegids 2020 / 2021. Dit is de de­fi­ni­tieve versie ter ver­van­ging van de eer­der ge­pu­bli­ceerde versie die nog aan­vul­lingen behoefde.